Litteratur (Books)

Allan, Tony: Vikingene. Myter, kunst og levende symboler,
Til norsk ved Berit Nøkleby, Cappelen Forlag AS, 2002.
Alnæs, Karsten: Historien om Norge, Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo, 1996.
Aschehougs verdenshistorie, Oslo, 1982.
Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969.
Bokförlaget Forum: Boken om Sveriges historia, Stockholm, 1999.
Brooks, J.A.: Welcome to Iona, Jarrold Publishing, Great Britain, 1998.
Brooks, J.A.: Mull, Iona & Staffa, Jarrold Publishing, Great Britain, 1998.
Carver, Martin: Sutton Hoo. Burial ground of Kings?; British Museum Press, 1998.
Fitzhugh, William W. & Ward, Elisabeth I.: Vikings. The North Atlantic Saga;
Smithsonian Institution Press, Washington and London, 2000.
Foster, Sally M.: Picts, Gaels and Scots, Historic Scotland,
B. T. Batsford Ltd, London, 2001.
Haywood, John: The Penguin Historical Atlas of the Vikings, Penguin Books, 1995.
Heyerdahl, Thor & Lillieström, Per: Jakten på Odin. På sporet av vår fortid, J.M.Stenersens Forlag AS, Oslo, 2001.
Heyerdahl, Thor & Lillieström, Per: Ingen grenser, J.M.Stenersens Forlag AS,
Oslo, 1999.

Jones, Gwyn: A History of the Vikings; Oxford University Press, 2001.
Llywelyn, Morgan: The Vikings in Ireland, The O’Brien Press Ltd, Dublin, 1996.
Magnusson, Magnus: The Vikings, Tempus Publishing Ltd, Great Britain, 2000.
Marsden, John: The Fury of the Northmen. Saints, shrines and sea- raiders in the
Viking Age,
Kyle Cathie Ltd, London, 1996.
Marstrander, Sverre: De skjulte skipene. Tuneskipet, Gokstadskipet og Osebergskipet,
Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1986.
National Geographic: In search of Vikings, article, Vol.197, NO 5, May 2000.
Richards, Julian: Blood of the Vikings, From the BBC-series, 2001.
Sawyer, Peter: Oxford University Press, 2001.
Schei, Liv Kjørsvik: Orknøyene, Grøndahl & Søn Forlag AS, Oslo 1985.
Sturluson, Snorre: Norges kongesagaer, Den norske Bokklubben, 1979.
Wallace, Pat: Aspects of Viking Dublin, (Series of 6), Dublin, 1988.
Wilson, David M.: The Vikings and their Origins. Scandinavia in the first Millenium, Thames & Hudson Ltd, London, 1999.

Lenker (Links)

ORB: The Online Reference Book for Medieval Studies.

Henviser til mange primære og sekundære kilder.

Universitetets kulturhistoriske museer.


Viking Heritage. Omfattende og god svensk side.


Jorvik vikingmuseum i York.


Bra irsk vikingside.


The Holy Island of Lindisfarne.


Viking- og middelalderhistorie fra Isle of Man


Oversikt over stedsnavn fra Sagaene. Gammel og ny betegnelse.


Oppdatert informasjon om utgravningene i Kaupang.


Sigurd Towries hjemmeside om Orknøyenes historie.

Her finner du alt! Meget god på folklore, gamle sagn, etc.

Tidsskriftet Archaeology.


Pictish cultures of Northern Scotland.


The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland.


West of Scotland Archaeology Service.


Ny og lovende samling med artikler og lenker som favner hele historien.


Nationalmuseet i København.


BBC’s historiske lenker.
Bra!

Om råstoffer, redskaper, våpen og smykker.

Snorre på engelsk!


Historien om Nordøst-England.

Bilder
De fleste bilder er lastet ned fra nettet, enten via bildedatabaser, som for eksempel PIC-search, eller ”piratkopiert” fra andre WEB-sider. Noen bilder er basert på egne fotografier, eller på frimerkemotiver fra samlingen min. Enkelte bilder er scannet fra bildemateriale i andre bøker om emnet. Jer er klar over at jeg ved dette har forbrutt meg mot copyright reglene, og vil selvfølgelig straks bli fjernet ved påtale. Inntil videre lever jeg etter parolen at målet helliger midlet. Det er vel i vår alles interesse å spre innsiktsfull informasjon om vikingtiden?

Images
The majority of pictures are downloaded from the Internett, either from databases like PIC-search, or they are illegally copied from other WEB-sites. Some pictures are based on my own photographies, or on stamp motives from my collection. Still some are scanned from illustrations in other books on the theme. I am conscious that I by doing this have offended the copyright laws, and I will surely delete these if protested against. In the meantime I choose to live by the parole that the end justifies the means. Surely it is in our common interest to help spread enlightening information about the Viking Age?