Stein & Fisk

Denne siden er tilegnet mine forfedre, og er ment som en hyllest til deres arbeidsinnsats i fjellet og på havet gjennom generasjoner. På farssiden er det 3 generasjoner før meg som har tjent sitt levebrød i fjellet som steinhoggere. På morssiden kan jeg følge slekten tilbake i minst 6 generasjoner, der alle har hatt fisket som levebrød. I små fiskeskøyter dro de fra Skottlands nordkyst ut til fiskebankene i Nordsjøen på leting etter sild og torsk. Som det var vanlig i gamle dager - før fagbrevenes tid - fulgte sønnene i familien med far i fjellet eller på sjøen fra de var ganske unge. Først observerte de, så slapp de til med enkle arbeidsoppgaver, før de etter noen år var fullbefarne yrkesutøvere.

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i det nære og kjente - altså med mine besteforeldre - og innleder med to gamle fotografier fra arbeidsplassen. Deretter vil jeg forsøke å gi en kort historisk framstilling av n&aeling;ringens eller industriens utvikling, før jeg fortsetter med en grundigere beskrivelse av de praktiske sidene ved disse yrkene, oversikt over arbeidsmetoder, redskaper, osv. Så langt det er mulig vil jeg prøve å illustrere teksten med bilder og tegninger, og der det passer vil jeg trekke trådene tilbake til familien.

GOD REISE !

Stenhoggere på Greåker. Bildet er tatt i 1932. Min far (17) sitter i 
første rekke, nr.4 fra venstre. Min farfar (40) står i 3. rekke, nr.3 fra venstre.

Stenhoggere på Greåker. Bildet er tatt i 1932. Min far (17) sitter i første rekke, nr. 4 fra venstre. Min farfar (40) står i 3. rekke, nr. 3 fra venstre.

Morfar ombord i fiskeskøyta. Han står som nr. 2 fra venstre.Bildet er fra 
ca. 1932.

Morfar ombord i fiskeskøyta. Han står som nr. 2 fra venstre. Bildet er fra ca. 1915.