Slekt & Røtter

I dette kapitlet vil jeg forsøke å spore utviklingslinjene i min familie bakover og framover i tid - med utgangspunkt i mine oldeforeldre. Vi har alle fire par oldeforeldre - åtte personer i alt - som vi hver deler 12,5 % av vårt genetiske materiale med. Jeg har også fors&oslassh;kt å rekonstruere mine foreldres historie før min ankomst. Jeg vil primært vektlegge forskning bakover i tid (forfedre), men jeg finner kartleggingen av mine oldeforeldres etterkommere vel så interessant. Å utforske familiehistorie fra dette ståstedet, får en til å betrakte sitt eget liv i et litt annet perspektiv. Som epiloger, under hver gren av familien, vil jeg prøve å legge inn bilder av de "siste skudd på stammen".

Min mors historie

Gault
Goodbrand
Andersen
Kristensson

Min fars historie