Slekt & Røtter

Min oldeforeldre
.
David & Catherine

Min oldefar - David Galt* - var fisker. Han var født i 1836, og bodde og arbeidet i den lille fiskerlandsbyen Portknockie i det nordøstre Skottland. Den 20. november 1858 - i en alder av 22 år - giftet han seg med Catherine Wood, datteren til båtbyggeren Alexander Wood og Isobella Mair. Catherine fødte fire gutter og en jente i perioden 1861 to 1872. Dessverre døde deres førstefødte - David - 4 år gammel av brystsmerter. Catherine selv kom seg ikke helt til hektene igjen etter den siste fødselen – og døde den 21. mars 1872.

David giftet seg igjen med min oldemor - Catherine Mair - den 28. september samme år. Hun var datter av fiskeren Alexander Mair fra Portknockie. Sammen oppdro de 12 barn - 8 av sine egne og 4 fra ekteskapet med Catherine Wood. En av disse var min morfar - George Gault (født 1875). Ved folketellingen i Seafield i 1881 hadde David og Catherine slått seg ned i Banff. De bodde i 3. Fountain Street der 8 mennesker delte 3 rom.

David døde av tarmkatarr (enteritis) i sitt hjem i 1917 i en alder av 80 år. Catherine døde i 1925 av galleblærebetennelse (cholecystitis) i en alder av 83 år. Min mor var da 6 år gammel. David gikk under kjælenavnet "Old Daisy" blant sine samtidige.

Familienavnet Gault er alternativt blitt skrevet Gaut eller Galt. Det kan se ut som om skrivemåten endret seg fra Galt til Gault en gang på slutten av 1800-tallet. Se for øvrig avsnittet "Opprinnelsen til familienavnet Gault". I gamle dager var det også vanlig at navnet ble skrevet slik det lød i folks ører (fonetisk). Analfabetisme var ikke uvanlig på denne tiden. Det kan man se av måten folk signerte offentlige dokumenter på - for eksempel vielses- og dødsattester
(Han undertegnet med et X).

Davids foreldre.

Davids foreldre var James Galt og Margaret McIntosh. De giftet seg i Portknockie den 3. juli 1824 (OPR, Cullen). Deres førstefødte - James - kom til verden den 26. oktober samme år, men døde i ung alder. Sønn nr.2 fikk derfor også navnet James. Han var født den 3.august 1826. Til sammen oppdro de 6 barn - sønnene James, John (1829), Joseph (1832), George (1834) og David (1836). Min oldefar var altså yngst i brødreflokken. Deres eneste jente - Margaret - ble født den 20. mai 1839. Da David var 47 år gammel døde faren hans James av alderdomssvakhet (general debility) i en alder av 89 år - den 24. januar 1883 i Portknockie. Hans eldste sønn - James - som nå bodde i Lossimouth, var tilstede da han døde. James Galt må altså ha vært født i året 1794. Hele livet arbeidet han som fisker og lineagner.

To år senere døde Davids mor Margaret av alderdomssvakhet i en alder av 80 år - den 1.april 1885 i Portknockie. Informant ved dødsfallet var hennes svigersønn Alexander Mair (signerte med X og navnet på båten "Thorin").

Davids besteforeldre.

James Galts foreldre het James Galt og Margaret Mair. De giftet seg i 1792. Foreldrene til Margaret McIntosh het John McIntosh og Margaret Wilson.

Davids oldeforeldre.

Davids oldeforeldre - på farfars side - var James Galt og Margaret Mair. De giftet seg i 1759.

Davids tipp-oldeforeldre.

John Galt (far til James Galt) giftet seg med Helen Bruce i Portknockie i 1739.