Slekt & Røtter

Johan Fredrik og Charlotte Amalie

Deres forfedre

Johan Fredriks foreldre

Min oldefars far het Anders Andersson. Han er født den 27. august 1830 på Toretorp i Fölene, Herrljunga. Da Anders var 25 år flyttet han til Asklanda, der han traff sin hustru Anna Maria Pettersdotter, født den 1. desember 1823. De giftet seg i Asklanda den 30. desember 1856. I denne perioden bodde de hos Anna Maries foreldre på Ramnaklevs Tå i Asklanda. De hadde allerede født en sønn, August, den 6. april 1855. Familien besto på denne tiden av følgende personer :

Enken Helena Andersdotter, f. 22.12.1792, "Fattighjon".
Datteren Anna Maria Pettersdotter, f. 01.12.1823, "Bräcklig".
Svigersønnen Anders Andersson, f. 27.08.1830.
Barnebarnet August Andersson, f. 06.04.1855.

Utpå senvinteren 1859 flyttet Anders, Anna Maria og sønnen August hjem til Anders' foreldre og søsken på gården Nohlguppa i Fölene. Familien besto av følgende personer :

Torparen Anders Andersson, far (f. 20.12.1804)
(Min tipp-oldefar)
Hustruen Helena Andersdotter (f. 12.02.1807)
Datteren Maria Andersdotter (f. 11.03.1827)
Sønnen Anders Andersson, (f. 27.08.1830)
(Tvilling-søsteren Christina døde under fødselen)
Sønnen Johannes Andersson, (f. 05.06.1840)
Svigerdatteren Anna Maria Andersson (f. 01.12.1823)
Barnebarnet August Andersson (f. 06.04.1855)

Anders og Anna Maria flyttet senere på året (1859) til gården Sörguppa i Fölene. Det begynte å bli trangt om plassen på det lille torpet i Nohlguppa, og Anna Maria ventet sitt andre barn. På Sörguppa ble min oldefar, Johan Fredrik, født den 17. september 1859. Anna Maria døde den 1. juli 1890. Anders giftet seg igjen året etter med Johanna Andersdotter den 28. desember 1891 (f. 11.11.1848 i Bittena). Anders døde fire år senere, den 25 september 1895. Sønnene August og Johan Fredrik hadde emigrert til Norge allerede i 1886.

Johan Fredriks besteforeldre (på morssiden).

Johan Fredriks morfar het Petter Johansson Asp. Han var født den 11. februar 1797 i Algustorp församling i Asklanda. Petter var yrkessoldat, men drev også et lite torp ved siden av. Han giftet seg med sin utkårede Helena Andersdotter den 15. juli 1821 i Asklanda. Helena er født den 22. desember 1792 i Magra (el. Lena) församling. Petter var allerede i 1821 blitt avskjediget fra arméen, og i opptegnelsene blir familien betegnet som "Backstugasittarfolk". Familien besto av følgende personer :

Soldat Petter Asp (f. 11.02.1797)
Hustruen Helena Andersdotter (f. 22.12.1792)
Datteren Anna Maria (f. 01.12.1823) (Tipp-oldemor)
Datteren Anna Catarina (f. 20.05.1827)
Datteren Annika (f. 07.11.1830)

Petter Asp døde "i utmark" den 28. august 1831 - bare 34 år gammel. Det å være avskjediget soldat på den tiden betydde ikke at man hadde fått sparken fra arméen, men heller at soldaten selv hadde søkt avskjed for å egne seg til torp og jordbruk. Soldatene fikk etter avskjed en liten pensjon.

Hustruen Helena ble enke i 1831. Resten av sitt liv blir hun i husförhörsprotokoller benevnt som "Fattighjon". Hun bor på Ramnaklevs Tå sammen med datteren Anna Marias familie, og følger med da datteren flytter til Fölene i 1859. Helena Andersdotter døde 80 år gammel den 17. januar 1872 i Asklanda, og ble begravd i Fölene församling.

Johan Fredriks besteforeldre (på farssiden).

Johan Fredriks farfar het Anders Andersson. Han var født den 20. desember 1804 i Fölene i Herrljunga. Han var også torpare som sønnen Anders. Anders var gift med Helena Andersdotter, som var født den 12. februar 1807 i Forshed i Herrljunga. Hun døde den 12. mai 1887 i en alder av 80 år.

Johan Fredriks oldeforeldre (på farfarssiden).
(Mine Tipp-tipp oldeforeldre)

Foreldrene til torparen Anders Andersson (f. 20.12.1804) het Anders Larsson og Kjerstin Carlsdotter. Anders Larsson var født i 1758 og bodde i Herrljunga. Kjerstin Carlsdotter var født den 3. september 1764 i Herrljunga.

Charlotte Amalies foreldre og søsken.

Charlotte Amalies foreldre het Nils Olofsson og Anna Laurentia Lundqvist. Nils Olofsson var født den 23. mars 1818 i Ramtveten i Mo församling, Bohuslän. To år senere - i 1820 - flyttet familien til Klageröd i Naverstad församling. Nils flyttet hjemmefra i 1839, og tok drängarbete (gårdsgutt) i Blomsholm, Skee församling. Litt senere finner vi ham igjen som "lösdrivare" i Skee. I 1843 flyttet han til Dyne i Hogdals församling, og den 15. august 1844 gifter han seg med "Pigan i Dyne" - Anna Laurentia Lundqvist - som han hadde gjort med barn. Anna var født den 1. oktober 1820 i Skee. Om henne står det å lese : "förlofvad med och lägrad af Nils Olofsson". De flyttet til Skee församling den 7. juni 1846. De fikk tilsammen 9 barn :

Olaus, f. 26.09.1844 i Skee
Lars Alfred, f. 06.03.1848 i Skee
Nils, f. 01.10.1850 i Skee
August, f. 03.10.1853 i Skee
Mariana, f. 03.03.1856 i Skee
Charlotte Amalie, f. 23.03.1859 i Naverstad
Otto, f. 23.12.1861, d. 27.12.1861
Julia, f. 11.01.1863 i Naverstad.
Theodor, f. 19.04.1866 i Naverstad

Familien flyttet til Naverstad i 1857. Olaus flyttet til Smeberg den 28.10.1864, og var dräng hos mjölnaren Johannes Andreasson Långevall. Han utvandret til Norge den 27.10.1865. Broren Lars Alfred utvandret til Norge sammen med Olaus. Nils Nilsson dro til Amerika i 1882, men døde allerede den 15.07.1885. Broren August Nilsson hadde emigrert til Amerika året før, men kom tilbake i 1889. Han giftet seg den 08.04.1881 med Anna Markvardsdotter, f. 06.04.1834 i Holmedal i Norge. Etter Amerika-bes√łket bosatte de seg på Korpeskogen i Naverstad. Mariana giftet seg med August Andersson (bror til Johan Alfred) den 15.10.1880. De flyttet til Skee den 01.07.1881, sammen med Charlotte Amalie og Johan Fredrik.

Charlotte Amalias besteforeldre

Charlotte Amalias farfar het Olof Nilsson. Han var bonde og født i 1780. Han slo seg ned i Naverstads församling omkring år 1815, og begynte å arbeide som dräng (gårdsgutt) hos sin bror Johannes Nilsson (f. 1782) og hans familie i Michelskogen. Johannes hadde flyttet til Naverstad fra Hede i Tanums eller Lurs församling i året 1809, med skilsmissebrev fra sin første hustru. Han giftet seg igjen den 19. mars 1817 med "hemmadottern" Anna Olofsdotter fra Grimsåsen i Mo församling. De bosatte seg først i Ramtveten, Mo, men flyttet senere til Klageröd i Naverstad. Olof Nilsson døde av "vattusot" (vattersott = ødem/vannansamling) i Klageröd den 21. september 1835 i en alder av 55 år. Charlotte Amalias farmor Anna Olofsdotter var født den 2. februar 1796 i Puttern i Mo församling. Hun flyttet tidlig med foreldrene til Grimsåsen. Hun døde i Klageröd i en alder av 86 år den 22. mars 1882.

Charlotte Amalias morfar het Lorentz Lundqvist og var født i Strømstad den 5 juni 1789. Vi finner ham igjen i Galtö Sörgården i Lurs församling i året 1806, der han er innlosjert hos sin halvbror Gustaf Wahlqvist (f. 1780). Senere flyttet han til Apelsäter i Lur, og videre til Skee i 1810, der han giftet seg med sin Kajsa.

Charlotte Amalias mormor het Catarina (Kajsa) Jonsdotter og var født i Skee församling den 24. august 1789. Foreldrene bodde i Kaseby i Skee. Hun giftet seg med Lorentz Lundqvist i Skee kirke den 28. oktober 1812. De bosatte seg i Mjällby i Skee. I 1818 flyttet de fra Mjällby til torpet Dalen, videre til Rörvik i 1820, og deretter til torpet Linarsberg i nærheten av Rörvik. De fikk følgende barn sammen :

Johanna, f. 17.06.1814
Lisa, f. 17.06.1816
Anna Laurentia, f 01.10.1820 (min tipp-oldemor)
Lars, f. 25.05.1823 d. 10.04.1843
Gustafva, f. 04.08.1826 d. 24.12.1839
Anna Maria, f. 1829
Carolina, f. 02.12.1832

I 1840 flyttet familien til Härslätt i Skee. Lorentz beskrives i "husförhörslängden" fra dette året som "døv och udfattig". Han døde i "feber" den 11. november 1849 i en alder av 60 år.

Catarina flyttet i 1854 til Källmyren under Mellby i Skee, og vi finner henne igjen der som "inhyseshjon" sammen med eldstedatteren Johanna og hennes utomäktenskapliga dotter Lovisa Johanna Johansdotter (f. 1845). Catarina var "rotehjon" fra 1859 og bodde sammen med datteren Johanna og hennes make i Måsekasen, Härslätt, Skee til hun døde den 4. januar 1876 i sitt 88 år. Hun ble begravd på kirkegården ved Skee kirke den 16. januar.

Charlotte Amalias oldeforeldre

Far til Charlotte Amalias morfar Lorentz Lundqvist het Nils Lundqvist. Han var født i Strømstad i 1764, som sønn til "svarvarmästaren" i Strømstad Nils Lundqvist (f. 1731) og hans hustru Christina Jönsdotter (f. 1745). De giftet seg i Strømstad den 11. januar 1760. Nils arbeidet først som "perugmakar" og "svarvar" i Strømstad.

Nils Lundqvist giftet seg med Madame Anna Maria Rising (f. 1754 i Göteborg) den 18. mars 1787. Anna Maria hadde vært gift tidligere med perugmakaren Jacob Wahlqvist i Strømstad. Jacob døde bare 42 år gammel den 21. juli 1785. Med Jacob hadde hun født 3 sønner, men bare én av disse vokste opp (Gustaf, f. 14.06.1780) Nils og Anna Maria fikk to barn sammen, men det var bare Lorentz som vokste opp :

Maria Christina (f. 12.05.1787 d. 24.12.1787)
Lorentz Lundqvist (f. 05.06. 1789)

Anna Maria døde i Strømstad den 18. februar 1802, bare 48 år gammel, av "lungsot".

Foreldrene til Charlotte Amalias mormor Catarina (Kajsa) Jonsdotter het Jonas Andersson og Catarina Andersdotter. Jonas var født den 11. april 1740 i Sälten i Skee. Han var torpare, og sønn til Cronobåtsmann Anders Andersson og hans hustru Helena Nilsdotter. Catarina Andersdotter var født i 1768. Catarina og Jonas levde sammen på Kaseby i Skee og fikk følgende barn :

Jon, f. 30.11.1787 (torpare i Kaseby, "fattig".)
Cajsa, f. 24.08.1789
Lisa, f. 1793
Helena, f. 1794
Marta, f. 24.07.1797

Catarina Andersdotter døde i Linarsberg i Skee den 2. januar 1837 av "okänd sjukdom". Jonas døde i 1813. Han var jo 28 år eldre enn Catarina.

Charlotte Amalies tipp-oldeforeldre.

Madame Anna Maria Rising (f. 1754) var datter av Urmaker Nils Rising i Strømstad og Petronella Hjort. Nils Rising var født i 1722. Petronella Hjort var født den 1. mai 1725 i Strømstad. Hun var datter av Inspektör fö,r Sjötullen och Krigskomisariet i Strømstad Petter Hjort (d. 11.09.1726) og hans hustru Ingrid Påskesdotter Bagge (f. 20.04.1702 i Uddevalla).

Ingrid Påskesdotter Bagges foreldre var Rådman Påske Pehrsson Bagge og hans hustru Anna Pehrsdotter Sahlgren (f. 1670), som giftet seg i Uddevalla i 1698 (Uddevalla Kyrkbok C:1 pag. 182) :

"4 Januari ... manne Påske Pehrsson Bagge med ...
dygd Matronan Anna Pehrsdotter Sahlgren. Copulerad
hemma af ... G. Petersson i Biörneröd."

Teksten er vanskelig å lese, men det kan tydes som "enka", da ordet "Matrone" vanligvis betyr at hun har vært mor tidligere.

Påske Pehrsson Bagge dør den 24. februar 1717, og Anna Pehrsdotter Sahlgren dør den 5. mars 1753 - begge i Uddevalla. De er begge gravlagt under sine faste "stohleplatser" i Uddevalla Domkirke, sammen med en sønn (d. 18. juni 1717).

"Å 1717, Junius 18, Dito Sal. Rådman Herr Påske
Pehrssons lilla son, Begrfd i Kyrkian under samma stohlar."

Rising-, Bagge- og Sahlgren - familiene hørte den gang til byens beste borgerskap. Anna Sahlgren var datter av handelsmann, skipsreder og vise-borgermester Per Nilsson Sahlgren og hans hustru Anna. De er i slekt med den Sahlgren som startet det Ostindiska kompaniet, og til grunnleggeren av det Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.