Mynter under Imperatorene 49 - 27 BC.

I januar 49 BC bryter det ut borgerkrig i Romerriket. Kampen står i første rekke mellom de to sterke statslederne Cæsar og Pompeius. Sammen med Crassus hadde de i 60 BC dannet en regjeringskoalisjon, som er blitt kjent under betegnelsen det første triumvirat. For å styrke triumviratet gifter Pompeius seg med Cæsars datter Julia. Denne borgerkrigen varer i nøyaktig 22 år, og ender med at Cæsars adoptivsønn Octavian tar navnet Augustus og innleder den autokratiske og dynastiske keiserperioden i Romerriket. Myntene som ble preget i denne urolige perioden representerer en overgang mellom myntutgivelsene i Republikk-tiden og det revolusjonerende nye myntsystemet som ble innført under Augustus og hans etterfølgere. I de første årene lot imperatorene sine navn prege på myntenes adverser, men ennå ikke sine portretter. Disse nye myntene eksisterte side om side med de "tradisjonelle" myntene, der myntmesterens navn var preget på myntene. Dette var en effektiv måte å drive propaganda på. Cæsar hadde på denne tiden full kontroll over myntvesenet i Roma, mens hans motstander Pompeius (og hans sønner) lot prege sine mynter i provinsene. Cæsar gikk over streken når han i året 44 BC lot prege sitt eget portrett på en mynt - dette ble da også hans bane. Men denne skikken overlevde Cæsar, og etter hvert ble det vanlig at imperatorene lot seg avbilde på myntene.
I årene mellom Cæsars død og Octavians maktovertakelse, strømmet det mynter over Romerriket fra to hovedkilder. Den ene kilden representerte triumvirene - Marcus Antonius, Octavian og Lepidus, og den andre republikanerne, blant dem var Brutus og Cassius mest kjent.
AR Denarius. Julius Cæsar. Italia, 49 BC.

Advers:
Elefant mot høyre. Tramper på slange. In exergue: CAESAR. Gaius Julius Cæsar ble født inn i en aristokratisk romersk familie den 13. juli 100 BC. Sammen med Pompeius og Crassus dannet han det første triumvirat. Cæsar, som allerede i 63 BC hadde fått det ærefulle religiøse embetet pontifex maximus perpetuus (på livstid), ble utnevnt til proconsul i provinsen Gallia. Det var her Cæsar så sin sjanse til å vinne eneveldig makt. Crassus ble drept under en invasjon i Parthia i 53 BC, så nå sto bare Pompeius i veien for Cæsar. I 49 BC invaderte han Italia fra nord og marsjerte mot Roma. Motivet på denne mynten symboliserer trolig det godes seier over det onde.
Revers:
Symboler på pontificatet, som Cæsar innehadde på livstid - simpulum (ofringsøse), vievannskost, øks og apex (prestehatt). Denne mynten ble preget i Cæsars ambulerende myntverksted straks etter at han hadde krysset elven Rubicon med de berømte ordene: Jacta est alea (Loddet er kastet!) Sear nr. 1399.
AR Denarius. Julius Cæsar. Nord-Afrika, 47 - 46 BC.
3.4 gram. 18mm.

Advers:
Portrett av kjærlighetsgudinnen Venus med diadem mot høyre. Ingen tekst. Motivet omkranset av perlebord.
Revers:
Sagnhelten Aeneas går mot venstre. Han bærer sin far Anchises på venstre skulder. I høyre hånd holder han palladium (miniatyr-statue av Pallas Athene). Tekst til høyre: CAESAR. Motivet omkranset av perlebord.
Sear nr. 1402; RSC 12
AR Denarius. Brutus. Makedonia/Lilleasia, 42 BC.

Advers:
Portrettbyste av barhodet Brutus mot høyre. Omskrift: BRVT IMP L PLAET CEST. Marcus Junius Brutus ble adoptert av Cæsar etter at faren var blitt henrettet i Gallia i 77 BC. Under borgerkrigen i 49-48 BC sto Brutus på Pompeius' side mot Cæsar, men ble benådet av pleiefaren etter slaget ved Pharsalus, der Cæsars styrker seiret. I 46 BC ble Brutus utnevnt til guvernør for provinsen Gallia Cisalpina. Som en ivrig tilhenger av republikken ble han med i sammensvergelsen mot Cæsar, som endte med det berømte mordet den 15.mars 44 BC.
Revers:
Frihetssymbolet pileus (konisk formet filthatt) mellom to dolker. Tekst under: EID MAR (= 15. mars). Mynten er utgitt for å feire mordet på tyrannen Cæsar to år tidligere. Denne mynten er svært ettertraktet blant samlere, og originalen omsettes i EF kvalitet for 600.000 kroner og oppover. Mynten over er en kopi preget i sølv av den berømte bulgarske myntgravøren Slavei Petrov. Brutus tok til slutt sitt eget liv etter at han og republikanerne ble beseiret av Octavians og Marcus Antonius' styrker ved Philippi i Makedonia i oktober 42 BC. Sammen med svigerfaren CatoUticensis og svogeren Cassius Longius er Brutus gått over i historien som en martyr for republikkens sak.
Sear nr. 1439.
AR Denarius. Sextus Pompeius Magnus. Sicilia, 42 BC.
3.31 gram. 19 mm.

Advers:
Portrett av havguden Neptun med diadem mot høyre. Neptuns "varemerke" tridenten til venstre i feltet. Omskrift: MAG PIVS IMP ITER. Motivet er omsluttet av perlerad.
Revers:
Trofé bygget opp på anker og trident. Sentralt ser man et brystharnisk og hjelm. Høyre arm ender i apluster (skumsprøyt-dekorasjon på forstavnen til romerske krigsskip), og venstre arm i en skipsstavn. Basalt sees hodene til de mytologiske sjøuhyrene Scylla og Charybdis. Omskrift: PRAEF CLAS ET ORAE MARIT EX S C (MAR i monogram). Motivet er omsluttet av perlebord.
Sear nr. 1331; BMC Sicily 15; Sydenham 1347; Craw 511/2b.

Sextus Pompeius var yngste sønn av Pompeius den Store. Han var sammen med faren da denne ble myrdet i Egypt i 48 BC. Selv greide han å flykte til Afrika. Han samlet det som var igjen av farens troppestyrker, og truet igjen Cæsars hegemoni fra Spania. Etter mordet på Cæsar i 44 BC, kom han til enighet med Senatet om å plassere den mektige flåtestyrken sin i Massilia (dagens Marseille). Året etter ble han utnevnt til øverstkommanderende for den romerske sjøflåten. Få måneder senere fikk Octavian presset Senatet til å avsette Sextus Pompeius, og erklære ham for folkefiende. Sextus styrte da hele flåten til Sicilia, der han kontrollerte fastlandet med blokkader og raid. Det var Markus Agrippa som til slutt satte en stopper for virksomheten hans, i sjøslaget i Naulochus den 3. sept. 36 BC. Sextus greide også denne gang å rømme til Lilleasia, men ble innhentet og henrettet etter ordre fra Markus Antonius.

AR Denarius. M.Barbatius Pollio.
Markus Antonius & Octavian. Efesos, våren-sommeren 41 BC.
Vekt: 3.14 gram. Diameter: 18 mm.

Advers:
Barhodet Markus Antonius mot høyre. Omskrift (bare delvis synlig på denne mynten): M ANT IMP AVG III VIR R P C M BARBAT Q P (MP OG AV i monogramstil). Motivet er omsluttet av perlerad.
Revers:
Barhodet Octavian mot høyre. Omskrift: CAESAR IMP PONT III VIR R P C. Motivet er omsluttet av perlebord.
Crawford 517/2; CRI 243; Sydenham 1181; Sear 1504. Ex Garth R. Drewry Collection.

Da denne mynten ble preget, var Octavian og Markus Antonius ennå bestevenner, og hedret hverandre med myntutgivelser. Sammen med Lepidus hadde de i november 43 BC dannet de det annet triumvirat. Disse myntutgivelsene fikk imidlertid en brå slutt fem år senere. Etter at Markus Antonius forlot Italia på sensommeren 37 BC, møttes de aldri mer igjen.

AR Denarius. Marcus Antonius. Patrae (?), 32 - 31 BC.

Advers:
Romersk krigsskip - liburnica - mot høyre. Mast med bannere bak forstavnen (rostrum). Den snabelliknende forstavnen ble brukt til å "torpedere" fiendens skip. Omskrift: ANT AVG III VIR R P C. Mynten er sannsynligvis preget før det avgjørende slaget mot Octavian ved Actium i september 31 BC. Han var gift med Octavians søster Octavia, men forsmådde henne til fordel for Kleopatra, som han etter hvert fikk 3 barn sammen med. De begikk begge selvmord året etter.
Revers:
Legionærenes symbol - ørnen - mellom to standarder. Omskrift: LEG VII. Denne og liknende mynter preget under Marcus Antonius er blitt kjent som Legionærmynter, og er sannsynligvis preget i hans hovedkvarter i Patrae like før slaget ved Actium. På disse myntene æres i alt 23 Legioner (LEG PRI - LEG XXIII). På noen av myntene er også navnet på Legionen preget.
Sear nr. 1479.
AR Denarius. Octavian. Roma (?), 30 - 29 BC.

Advers:
Ungdommelig og barhodet Octavian mot høyre. Ingen omskrift. Denne mynten ble trolig preget i forbindelse med den offisielle innvielsen av den nye senatsbygningen - Curia Julia - på Forum Romanum den 28. august 29 BC. Senatsbygningen som sees på Forum Romanum i dag stammer fra en noe senere tid. Den ble oppført under Diokletian i AD 303, men er oppført på ruinene av Cæsars Curia fra 44 BC, som ble fullført av Octavian. Før dette sto det en eldre senatsbygning her, der senatet hadde samlet seg helt siden 670 BC!
Revers:
Fasaden på Curia Julia. Inne i arkitraven kan man lese IMP CAESAR. Inngangspartiet holdes oppe av fire korte søyler. Vi ser tydelig den ene av to eller fire skulpturer som pryder taket. I apex er det en statue av seiersgudinnen Victoria.
Sear nr. 1557.
AR Quinarius. Octavian. Roma (?), 29-28 BC.
Vekt: 1.52 gram. Diameter: 14 mm.

Advers:
Barhodet Octavian mot høyre. Omskrift: CAESAR IMP VII. To kontrollmerker.
Revers:
Seiersgudinnen Viktoria står mot venstre på cista mystica mellom to slanger. Hun holder palmegren og seierskrans i hendene. Omskrift: ASIA RECEPTA.
RIC I, 276; RSC 14; Sear 1568; Ex. Rudolf Berk Collection.
.
AE As. Agrippa & Augustus. Nemausus (Nimes) i Gallia, ca. 16-10 BC.
Vekt: 12.44 gram. Diameter: 26 mm.

Advers:
Portrettbyster av Agrippa til venstre, med rostral krone og laurbærkrans, og Augustus til høyre (barhodet). Tekst over: IMP, tekst under DIVI F. Motivet er omsluttet av perlebord.
Revers:
Krokodille mot høyre, lenket til palme. Tekst: COL NEM (= Colonia Nemausus).
RIC I, 155; RPC I, 523; Sear 1729; Ex. Rudolf Berk Collection.

Etter å ha vunnet en knusende seier over Markus Antonius og Kleopatra i slaget ved Actium i 31 BC, trakk Octavian og Agrippa seg tilbake til Colonia Nemausus i Gallia. Krigsveteranene ble her feiret for sine tjenester, fikk tildelt land og andre privilegier, blant annet sitt eget myntverksted. Mynten over er preget til minne om slaget ved Actium, der reversen med den lenkede krokodillen skal symbolisere at Egypt nå var på romerske hender.