Mynter under det Flaviske Dynasti, AD 69 - AD 96.

Flavius Vespasianus var sønn av en skatteoppkrever, men gjorde en oppsiktsvekkende militær karriére. Han spilte en fremtredende rolle under Claudius' invasjon av Britannia i AD 43 som kommandør for 2. Legion. Under jødeopprøret i Judea i AD 66 var allerede Vespasian en gammel mann (57) og hadde trukket seg tilbake for Ingen dokumenter samsvarte med søket ditt på nyte pensjonisttilværelsen. Men i AD 67 utnevnte Nero ham til øverstkommanderende for de østlige provinser, med ordre om å slå ned opprøret blant jødene. Med god hjelp av eldstesønnen Titus lykkes han med dette. Etter Neros død var det slutt på det Julio-Claudiske dynasti, og det var brutt ut borgerkrig i Romerriket. Etter at de tre keiserne Galba, Otho og Vitellus hadde fått prøvd seg i AD 69, var det nå Vespasians tur til å prøve seg. Folket var i opprør etter Neros vanstyre, og Vespasian ble raskt en elsket og avholdt keiser. Seieren over Judea ble feiret som en stor triumf i Roma sammen med sønnen Titus, som ble medregent sammen med faren. Yngstesønnen Domitian holdt seg mye i bakgrunnen, selv om han også fikk sin andel av oppmerksomheten gjennom myntpregningen. Da Vespasian døde den 24. juni AD 79 var hele folket i sorg, og han ble guddommeliggjort året etter (som Augustus og Claudius før ham). Titus etterfulgte faren, mens broren Domitian ble gjort til tronarving.
Myntvesenet spredte seg utover hele Romerriket i begynnelsen av Vespasians regjeringstid, og det ble opprettet myntverksteder i alle provinser, spesielt i de østlige. Dette var et resultat av borgerkrigen. Myntproduksjonen ble etter hvert sentralisert igjen, med Roma, Lugdunum og Commagene som de viktigste. Vespasian adopterte langt på vei de myntvalører som hadde vært preget under det Julio-Claudiske dynasti.
Titus regjerte i litt over to år. Det var i hans regjeringstid at Vesuv la byene Pompei og Herkulaneum i aske. Året etter ble Roma igjen herjet av en voldsom brann, med en påfølgende pest, blant annet ble myntverkstedet på Capitolhøyden lagt i grus, og pregningen av gull-og sølvmynter opphørte for en stund. Etter dette ble myntverkstedet lagt til Caelian-høyden øst i Roma. I juni AD 80 ble det Flaviske amfiteater høytidelig innvidd, det vi i dag kaller Colosseum. Titus var bare 42 år da han døde, og ble etterfulgt av sin bror Domitian. All Domitians innestengte bitterhet slo nå ut i lys lue. En ny Nero var kommet på tronen. Han ble en av de verste tyrannene som har innehatt keiserembetet. Når det er sagt utrettet han også mye bra. Han innledet en ny byggeboom i Roma, han var en dyktig hærfører, og ga Roms innbyggere mye "Brød og Sirkus". Forholdet til Senatet var imidlertid anstrengt. Domitian ble til slutt offer for et komplott, og ble dolket ned i sitt palass den 18. sept. AD 96. Med dette var det Flaviske Dynasti over etter å ha regjert i bare 27 år.

Før Nero begikk sitt assisterte selvmord - den 9.juni AD 68 - hadde det i lengre tid ulmet rundt i de romerske provinsene. Misnøyen var stor mot hans vanstyre. Det startet i de østlige provinsene med jødenes opprør i AD 66, men spredte seg raskt til provinsene i vest. Den senere keiseren Vespasian fikk i oppdrag av Nero å slå ned jøderevoltene. I provinsene Spania og Gallia i vest brøt det ut borgerkrig. Den nyutnevnte guvernøren Galba fikk ansvaret for å tøyle opptøyene. Han grep etter hvert makten i det vanskjøttede Romerriket. Senere måtte han forsvare sin posisjon overfor andre tronpretendenter som meldte seg på i maktstriden - i første rekke Otho og Vitellius. År 69 AD har i historien fått betegnelsen 3-keiser året. Her er en oversikt over maktfordelingen dette året:
Galba
Otho
Vitellius
Vespasian
3.april AD 68 - 15.januar AD 69
15.januar AD 69 - 17.april AD 69
2.januar AD 69 - 20.desember AD 69
1.juli AD 69 - 24.januar AD 79
AR Denarius. Galba. Roma, jul. - aug. AD 68.
Vekt: 3.09 gram.

Advers:
Portrettbyste av Galba med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: IMP SER GALBA CAESAR AVG PM (IMPerator SERvius GALBA CAESAR AVGustus Pontifex Maximus). På slutten av Neros regjeringstid var Galba guvernør i provinsen Hispania Tarraconensis. Sammen med Vindex - guvernøren i Gallia Lugdunensis - gjorde han opprør mot Neros vanstyre.
Revers:
Galba på steilende hest mot høyre. Høyre hånd utstrakt bakover. In exergue: IMP. Motivet omsluttet av perlebord. Galba var altfor reformivrig, og ble etter hvert svært upopulær blant soldatene. Otho, som også var blant konspiratørene, hadde håpet på å bli utnevnt til Galbas etterfølger. Han ble imidlertid forbigått da Galba i stedet utnevnte L.Calpurnius Piso til sin etterfølger. Otho organiserte da et opprør innen pretonianergarden, som førte til at både Galba og Piso ble henrettet på Forum den 15. januar AD 69. De avhugne hodene deres ble brakt til Othos militærleir.
RSC 93; RIC 145; Sear 2104 var.
AR Denarius. Otho, 15. jan. - 17. april AD 69. Roma.
Vekt: 2.9 gram. Diameter: 19 mm.

Advers:
Barhodet Otho mot høyre. Omskrift: IMP OTHO CAESAR AVG TR P. Otho var i 50-årene en nær venn av keiser Nero, men da denne begjærte Othos vakre hustru Poppaea, ble han forvist til provinsen Lusitania som guvernør i AD 58. Poppaea ble Neros annen hustru i AD 62, men ble sparket til døde av Nero tre år senere.
Revers:
Fredsgudinnen Pax stående mot venstre. Hun holder en olivenkvist i høyre hånd og caduceus i venstre. Omskrift: PAX ORBIS TERRARVM (= fred på jorden). Otho ga sin støtte til Galbas opprør i AD 68. Da han ikke ble forfremmet av Galba, grep han makten ved et statskupp den 15. jan. AD 69. Tre måneder senere ble han slått av Vitellius i et slag i Berdriacum i Nord-Italia, og begikk selvmord.
RIC 4; RSC 3; Sear 2156
AR Denarius. Vitellius. Tarraco, mai - juli AD 69.

Advers:
Portrettbyste av keiseren med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: A VITELLIVS IMP GERMAN. Aulus Vitellius blir av samtidige historikere beskrevet som en grådig slukhals og hedonist, og som totalt udugelig som administrator. I løpet av sin korte regjeringstid rakk han å utgi mynter med faren - Lucius Vitellius' - portrett, samt en mynt med portretter av sine to barn - Vitellius Germanicus og Vitellia II.
Revers:
To hilsende hender. Omskrift: FIDES EXERCITVVM (=trofasthet i praksis). Vitellius regnes som én av de tolv cæsarer. Betegnelsen "de tolv cæsarer" stammer fra historikeren Suetonius' verk: De vita Caesarum (= cæsarenes liv). Suetonius var keiser Hadrians sekretær. I dette biografiske verket skildrer han de tolv første keisernes liv og levnet - fra Cæsar til Domitian.
Sear nr. 2192 var.
AR Denarius. Vitellius. Roma, juli - desember AD 69.

Advers:
Portrettbyste av keiseren med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P. Aulus Vitellius var 54 år da han vant makten i Romerriket. Han hadde bakgrunn som prokonsul i provinsen Afrika. I AD 68 ble han utnevnt av Galba til øverst-kommanderende for styrkene i Nedre Germania. Han vant etter hvert soldatenes tillit, som nektet å ta imot ordre fra Galba, og utropte Vitellius til sin keiser. To uker senere ble Galba styrtet og erstattet av Otho. Vitellius og hans styrker marsjerte så mot Roma, og beseiret Otho i slaget ved Bedriacum den 16.april AD 69. I mellomtiden hadde soldatene ved østfronten utropt Vespasian til sin keiser. Den 20. desember nådde Vespasians styrker fram til hovedstaden, arresterte Vitellius, som ble slept gjennom Romas gater, før han til slutt ble kastet i Tiberen.
Revers:
Gudinnen Vesta sittende på tronstol mot høyre. Holder patera og septer. Omskrift: PONT MAXIM. Før Vitellius ble offisielt anerkjent som keiser den 19.april, ble mynter med hans portrett preget i Tarraco i provinsen Spania. Etter utnevnelsen ble størsteparten av myntproduksjonen flyttet til Roma.
Sear nr. 2200. RIC 107.
AR Denarius. Vespasian. Roma, AD 74

Advers:
Portrett byste av keiseren med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. T. Flavius Vespasianus var sønn av en skatteoppkrever, men gjorde en oppsiktsvekkende militær karriére. Han spilte en fremtredende rolle under Claudius' invasjon av Britannia i AD 43 som kommandør for 2. Legion. Under jødeopprøret i Judea i AD 66 var allerede Vespasian en gammel mann (57) og hadde trukket seg tilbake for å nyte pensjonisttilværelsen. Men i AD 67 utnevnte Nero ham til øverstkommanderende for de østlige provinser, med ordre om å slå ned opprøret blant jødene. Med god hjelp av eldstesønnen Titus lykkes han med dette. Etter Neros død var det slutt på det Julio-Claudiske dynasti, og det var brutt ut borgerkrig i Romerriket. Etter at de tre keiserne Galba, Otho og Vitellus hadde fått prøvd seg i AD 69, var det nå Vespasians tur til å prøve seg.
Revers:
Bevinget caduceus (Guden Merkurs herskersymbol. Merkurstaven er oftest bevinget og omkranset med slanger. Merkur var gudenes sendebud i Romersk mytologi). Omskrift: PON MAX TR P COS V (Ponifex Maximus Tribunicia Potestas Consul i sitt 5. konsulat). Konsulat-embetet var en åremålsstilling, dvs. at det årlig ble utnevnt 2. nye konsuler. Dette er den sikreste måten å datere en mynt på, da det finnes oversikter over hvem som hadde konsulat-embetene år for år. I året AD 74 delte Vespasian konsulembetet (COS V) med sine to sønner Titus (COS III) og Domitian (COS III).
Sear nr. 2299.
AR Denarius. Vespasian. Roma, AD 69 - 70.

Advers:
Portrettbyste av keiseren med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. Portrettkunsten nådde sitt høyeste nivå under de tidligste dynastiene. Man kan tydelig se at Vespasian er en aldrende mann, men samtidig aner man tydelig det verdige og besluttsomme uttrykket i ansiktet.
Revers:
En beseiret Jøde sitter under et romersk trofé, med omskriften IVDAEA under. Denne mynten ble preget i anledning nedkjempingen av den første jødiske revolt av Vespasian og sønnen Titus. Disse myntene er etterspurt av samlere, og derfor relativt dyre i anskaffelse.
Sear nr. 2296.
AR Denarius. Vespasian, AD 69-79.
Preget i Roma AD 69-70.

Advers:
Portrettbyste av Vespasian med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: IMP CAESAR VESPASIANVS AVG.
Revers:
Vespasians to sønner og etterfølgere ansikt mot ansikt. Til venstre en barhodet Titus, og til høyre en barhodet Domitian. Omskrift: CAESAR AVG F COS CAESAR AVG F PR.
RIC 2; RSC 5; Sear 2399
AR Denarius. Vespasian. Roma, AD 70 - 71.

Advers:
Portrettbyste av keiseren med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: IMP CAES VESP AVG P M (Imperator Cæsar Vespasianus Augustus Pontifex Maximus). Tittelen Pontifex Maximus betyr at han var den fremste blant de 16 Pontificene som utgjorde et prestekollegium (Pontificatet) i Roma (i dag bærer Paven denne tittelen). Pontifex Maximus forberedte og ledet de religiøse offer- seremoniene. Vanligvis var det keiseren som innehadde dette embetet.
Revers:
Motivet forestiller symbolene knyttet til Pontificatet og Auguratet (de som tolket varslene, spåmenn). Fra venstre mot høyre ser man en simpulum (keramikkøse for ofring med vin), en aspergillum (et slags flerhalet piskeliknende redskap, brukt til å dynke "vievann"), en mugge eller vinkaraffel, og til slutt en lituus (en kort krummet stav brukt til å merke områder som skulle benyttes til observasjon av fugler. Fuglenes flukt og atferd var viktige "varsler" for augurene). Omskrift: AVGVR PON MAX.
Sear nr. 2281.
AR Denarius. Vespasian. Roma, AD 76.

Advers:
Portrettbyste av keiseren med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: IMP CAESAR VESPASIANVS AVG.
Revers:
Ørn med utslåtte vinger stående på en girlander-prydet sokkel. Omskrift: COS VII (Vespasian var konsul for 7. gang). Ørnen var et viktig maktsymbol for romerne.
Sear nr. 2287.
AR Denarius. Vespasian. Roma, AD 76.

Advers:
Portrettbyste av keiseren med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. På denne mynten er Vespasian 67 år gammel. Han var en svært populær keiser, og da han døde tre år senere var det landesorg i riket.
Revers:
Okse stående mot høyre. Omskrift: COS VII. Vespasian innehadde sitt 7 konsulat dette året. Motivet er kopiert fra en serie mynter som ble preget under keiser Augustus. Dette gjorde Vespasian for å markere og legitimere sin keiserverdighet.
AR Denarius. Domitian. Roma, AD 76.

Advers:
Portrettbyste av Domitian med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: CAESAR AVG F DOMITIANVS. Denne mynten ble preget mens Domitian var cæsar under sin far Vespasian. Domitian har gått over i historien som en av det romerske keiserdømmes verste tyranner. En av grunnene til dette er at Domitian gjorde lite for å vinne aristokratiets gunst. Datidens kronikører kom jo alle fra aristokratiet. Han hadde heller ingen stor stjerne blant soldatene. Domitian ble knivstukket til døde av en frigitt slave mens han lå i badekaret den 18. september AD 96.
Revers:
Fabelhesten Pegasus mot høyre. Omskrift: COS IIII. Domitian innehadde altså dette året sitt 4. konsulat. Dette reversmotivet er kopiert etter en tidligere serie mynter utgitt under Augustus. Som sin far Vespasian, gjorde Domitian dette bevisst for å legitimere Flaviernes status som de rettmessige arvtakere etter det Julio-Claudiske dynasti.
Sear nr. 2637. RIC 238.
AR Denarius. Titus. Roma, AD 80.

Advers:
Portrettbyste av keiseren som Augustus med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M. Titus overtok som keiser etter at faren døde i AD 79. Han døde i en alder av bare 42 ør den 13. september AD 81, og ble etterfulgt av broren Domitian.
Revers:
Tordenkile med vinger ligger på drapert bord. Omskrift: TR P IX IMP XV COS VIII P P (Tribunicia Potestas for 9. gang, Imperator i sitt 15. år, Konsul for 8. gang).
Sear nr. 2513.
AR Denarius. Domitian. Roma, AD 77 - AD 78.

Advers:
Portrettbyste av keiseren med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: CAESAR AVG F DOMITIANVS. Denne mynten er utgitt mens faren (og broren) ennå var i live. Domitian og Titus hadde begge tittelen Caesar under farens regjeringstid. Domitian kunne derfor ikke benytte tittelen Imperator - iallfall ikke i offisiell sammenheng på mynter.
Revers:
Ulvinne som dier tvillingene Remus og Romulus. Ifølge sagnet om Romas grunnleggelse ble disse småguttene kastet i Tiberen av sin onde onkel Amulius. Tjeneren som fikk oppdraget var imidlertid mer human, og plasserte guttene i en bastkurv. Der ble de funnet av en ulvinne som ammet dem. Da de ble voksne hevnet de seg på onkelen, og Romulus ble Romas første konge. Broren Remus var misunnelig og drepte siden sin bror. In exergue (under streken) avbildning av en båt. Over ulvinnen teksten COS V (Domitians 5. periode som konsul).
Sears nr. 2639.
AR Denarius. Domitian. Roma, AD 90.

Advers:
Portrettbyste av keiseren med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P XIII (Imperator Cæsar Domitianus Augustus Germanicus Pontifex Maximus, Tribunicia Potestas for 13. gang).
Revers:
Gudinnen Minerva går mot høyre med spyd og skjold. Omskrift: IMP XXI COS XV CENS PPP. (Imperator i sitt 21. år, Konsul for 15. gang, Censor Perpetuus (Sensoratet på livstid)). Minerva var Domitians spesielle skytsgudinne. Hun var, som sitt greske forbilde Pallas Athene, en krigens gudinne som beskyttet soldatene i krig.
Sears nr. 2734.
Kobber As. Domitian. Roma, AD 88 - 89.

Advers:
Portrettbyste av Domitian med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XV CENS PER P P (Imperator Caesar Domitianus Augustus Germanicus Consul (15) Censor Perpetuus Pater Patriae). Censor perpetuus betød at han innehadde censoratet kontinuerlig (dvs. på livstid). Det ble ellers vanligvis valgt 2 Censorer hvert femte år. En censor førte lister og oversikter over borgerne og deres eiendommer og inntekter, med tanke på skatteinnkreving.
Revers:
Lykkens gudinne Fortuna vendt mot venstre, holder skipsror i høyre hånd og cornucopiae i venstre. Omskrift: FORTVNAE AVGVSTI S C.
Sear nr. 2805.