Mynter under Adoptivkeiserne, AD 96 - AD 138.

Marcus Cocceius Nerva var en fremstående advokat og hadde vært en nær venn av keiser Nero. Under det Flaviske dynasti innehadde han konsul-embetet to ganger (AD 71 og AD 90). Sannsynligvis var han involvert i komplottet mot Domitian, og han ble utropt til keiser samme dag som Domitian ble myrdet (18. sept. AD 96). Under hans 16 måneder korte regjeringstid var det stor uro blant hærstyrkene, som hadde sett opp til Domitian. Disse hadde ikke mye til overs for den nye advokat-keiseren. Som et mottrekk mot soldatenes misnøye, og for ø øke sin popularitet, tok Nerva en genial beslutning. Han adopterte datidens mest populære general - Marcus Ulpius Traianus - som sin etterfølger. Han etterfulgte Nerva på tronen ved dennes død den 25. januar AD 98. Nerva ble 68 år gammel. På grunn av hans korte regjeringstid er Nerva-mynter relativt sjeldne og ettertraktet blant samlere. Mange av motivene på myntene, spesielt på sestertsene, henspiller på hans reformprogram innen skatte- og avgiftspolitikken.

Trajan hadde vært guvernør i øvre Germania. Han var 45 år gammel da han overtok makten over det mektige romerriket. Hans far hadde vært kommandant for 10. Legion under krigen i Judea i AD 69-70, og hadde innehatt konsul-embetet. Trajan ble første gang utnevnt til konsul i AD 91. Trajans 19-årige regjering var en gyllen tid for Romerriket, som sto på høyden av sin makt. Den siste provinsen - kongedømmet Dacia nord for Donau - ble lagt under Romerriket i AD 106. Til minne om denne seieren lot Trajan reise den imponerende Trajansøylen i sitt Forum, som den dag i dag kan beskues i Roma. Hans store ambisjon var å beseire Partherriket i øst, men dette lykkes han aldri med. Han døde i Cilicia på vei tilbake til Roma den 8.august AD 117. Motivene på Trajans mynter er ofte markeringer av militære seire og ulike byggeprosjekter. Han smeltet om mange av de gamle og nedslitte sølv- og gullmyntene fra før Neros tid, og utga fra AD 107 en serie med restaurerte mynter av de første keiserne, Cæsar, Augustus, osv. Disse myntene står høyt i kurs blant samlere.

Publius Aelius Hadrianus, var som sin forgjenger Trajan, født i Italica i Spania. Hans far døde da han bare var 10 år gammel, og han ble da tatt hånd om av den barnløse Trajan. Han giftet seg 24 år gammel med Vibia Sabina, datter av keiserens favoritt-niese Matidia. Han innledet en militær karriere under Domitian, og tjente som Tribun i 2.Legion Adiatrix og 5.Legion Macedonica. Ved Trajans plutselige død i AD 117 var han guvernør i provinsen Syria. Enkekeiserinnen Plotina fortalte da at Trajan på sitt dødsleie hadde uttalt at han ønsket Hadrian som sin etterfølger. Hadrian var glad i å reise, og i løpet av sin regjeringstid besøkte han samtlige provinser i sitt enorme rike. Han sto for byggingen av Hadrians mur, som markerte rikets yttergrense i provinsen Britannia. Når han nærmet seg døden, trakk han seg tilbake til sitt fantastiske villa-anlegg i Tibur (Tivoli) utenfor Roma, omgitt av skulpturer han hadde brakt med seg fra alle sine reiser. Hadrian døde i Baiae den 10. juli AD 138. Romerne reiste et enormt gravmæle til ham ved Tiberens bredd. Hans adopterte etterfølger L. Ceionius Commodus var død i januar samme år. Antoninus Pius ble dermed utpekt som arvtaker etter Hadrian.
Revers-motivene på mange av Hadrians mynter er hyllester til rikets mange provinser. Foruten å utgi mynter i sitt eget bilde, lot han prege mynter med portretter av sin forgjenger Trajan, enkekeiserinnen Plotina, svigermoren Matidia og sin forsmådde hustru Sabina. Etter at hans elsker gjennom mange år - den vakre Bithyniske ynglingen Antinoüs - druknet i en ulykke på Nilen i AD 130, var Hadrian sønderknust, og han utga mange mynter til minne om ham. Antinoüs ledsaget keiseren på alle hans reiser fra AD 123.

AR Denarius. Nerva. Roma, AD 97.

Advers:
Portrettbyste av keiseren med laurbærkrans mot høøyre. Omskrift: IMP NERVA CAES AVG PM TR P COS III PP (Imperator Nerva Cæsar Augustus Pontifex Maximus Tribunicia Potestas Consul III Pater Patriae). Et godt portrett av Nerva med den karakteristiske nesen.
Revers:
Fortuna - Lykkens "gudinne" - stående mot venstre, holder ror og cornucopiae (overflødighetshorn). Roret og overflødighetshornet var blant Fortunas mest kjente attributter. Andre attributter kunne være hjulet, olivenkvisten eller patera (offerskål). Fortuna var ingen egentlig gudinne, men hørte med blant de "personifiseringene" av dyder som romerne omga seg med.
Sears nr. 3025.
AR Denarius. Trajan. Roma, AD 115?

Advers:
Portrettbyste av keiseren med laurbærkrans mot venstre. Omskrift: IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC (Imperator Cæsar Nerva Traiano Optimo Augustus Germania Dacia). Denne mynten finner jeg ikke i Sears katalog. Trajan smykker seg her med en mengde titler, hvorav de to siste nok henspiller på hans militære seire i Germania og Dacia. Tittelen optimus benyttet han i året AD 115.
Revers:
Gudinne (uidentifisert) holder cornucopiae (overflødighetshorn) i venstre hånd, og i høyre hånd en fakkel, septer, merkurstav eller liknende. Omskrift: PM TRP SPQR (Pontifex Maximus Tribunicia Potestas Seantus Populusque Romanus = Senatet og det romerske folk.
Sears nr. ?
AE Dupondius. Trajan. Roma AD 99-100.
Vekt: 13.75 gram. Diameter: 29 mm.

Advers:
Portrettbyste av Trajan med strålekrans mot høyre. Omskrift: IMP CAES NERVA ET TRAIANO AVG GER DAC PM TRP COS V PP.
Revers:
Fruktbarhetsgudinnen Ceres står mot venstre. Hun holder lykt i venstre hånd. I høyre hånd holder hun kornaks, modius ved føttene. SC i midtfeltet. Omskrift: SPQR OPTIMO PRINCIPI.
RIC 479 var.; BMC 922
Messing Sestertius. Trajan. Roma, AD 116.

Advers:
Drapert portrettbyste av Trajan med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC PARTHICO P M TR P COS VI P P. På denne mynten - preget året før han døde - har Trajan fått med de fleste av sine ærestitler. Han er mest kjent for erobringen av Dacia, men hans store ambisjon om å knekke det mektige Partherriket i øst nådde han aldri helt, selv om han fikk kontroll over deler av det.
Revers:
Trajan sitter på en cuirass på en plattform til høyre. En offiser står ved hans side. Han plasserer et diadem på hodet til kong Parthamaspates, som står nedenfor plattformen. En personifisering av Parthia kneler foran keiseren i underdanighet. Omskrift: REX PARTHIS DATVS S C. Denne marionette-kongen fikk imidlertid en kort karriere på tronen, da de romerske troppene trakk seg tilbake fra Parthia etter Trajans død. Som et plaster på såret ble Parthamaspates tildelt kongedømmet Osrhoene av Trajans etterfølger Hadrian.
Sear nr. 3191.
Bronse Dupondius, 14, 4 gram.
Hadrian. Roma, AD 117

Advers:
Drapert portrettbyste av Hadrian med strålekrone mot høyre - preget i det året han ble innsatt som keiser. Omskrift: IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG (Les: Keiser Hadrian, sønn av den guddommelige Trajan, Parthernes overmann, og sønnesønn av den like guddommelige Nerva). Ubetydelig pregesprekk foran portrettet. En dupondius hadde en verdi på 2 as. For å skille den fra kobberasen, ble den produsert i orichalcum (80 % kobber, 20 % sink), slik at den fikk en mer gyllen farge. Et annet kjennetegn ved en dupondius er at keiseren på disse alltid er utstyrt med strålekrone på hodet.
Revers:
Fortuna Redux sittende på trone mot venstre, holder ror i høyre hånd, cornucopiae i venstre. Omskrift: PONT MAX TR POT COS (Pontifex Maximus Tribunicia Potestas Consul). In exergue: FORT RED SC (Fortuna Redux Senatus Consulto). RIC: 541c.
AR Denarius. Hadrian. Roma, AD 123.

Advers:
Drapert portrettbyste av keiseren med laurbærkrans mot høyre. Omskrift: IMP CAESAR TRAJAN HADRIANVS AVG.
Revers:
Skytsgudinnen Roma sittende på cuirass mot venstre med hjelm og spyd. Seiersgudinnen Victoria i miniatyr står i hennes høyre hånd. Bak cuirass en rekke med skjold. Omskrift: PM TR P COS III.
Sear nr. 3519.
AR Denarius. Hadrian. Roma, AD 136.

Advers:
Portrettbyste av barhodet Hadrian mot høyre. Omskrift: HADRIANVS AVG COS III PP (Hadrianus Augustus, Konsul for tredje gang, Pater Patriae = Fedrelandets far).
Revers:
Germania står med spyd, med hodet mot høyre, hviler seg på skjold. Kvinneskikkelsen er en personifisering av provinsen Germania. Trolig besøkte Hadrian denne provinsen to år før han døde. Omskrift: GERMANIA. Sear nr. 3496.
AR Denarius. Aelius. Roma, AD 137.

Advers:
Barhodet Aelius mot høyre. Omskrift: L AELIVS CAESAR. Aelius døpenavn var Lucius Ceionius Commodus. Han ble valgt til konsul for året AD 136, og senere på året adoptert av keiser Hadrian, som så på ham som en velegnet kandidat til å overta keiserembetet. Han fikk tittelen cæsar, og endret navn til Lucius Aelius Cæsar. Hadrian sendte ham til provinsen Panonnia for å få større administrativ og militær erfaring. Da han også det påfølgende år ble valgt til konsul, hadde han lov til å utgi mynter med sitt eget portrett. Han lot prege mynter i alle valører. Disse ble trolig produsert i de samme to myntverkstedene som den nylig avdøde keiserinnen Sabina hadde benyttet.
Revers:
Pietas stående mot venstre. Ofrer røkelse over alter. Omskrift: TR POT COS II (Aelius innehadde også tribunatet dette året). Dessverre for Hadrian hadde Aelius ingen god helse, en helse som ble ytterligere svekket ved hans hang til god mat og drikke. Han døde av en plutselig blodstyrtning 1. nyttårsdag AD 138. Dette var et hardt slag for Hadrian, som selv døde utpå sommeren samme år.