Sassanidene - kort historikk

Grunnleggeren av Sassanidedynastiet Ardashir - var vasallkonge i Persis (Fars) under den siste storkongen av Arsakide-dynastiet - Vologases VI. Han tok Vologases til fange i AD 222. Deretter vendte han blikket mot Vologases' bror Artabanos IV som var konge i Media. Artabanos ble drept i slaget ved Hormuzdagan i AD 224. Da Sassanide-riket sto på høyden av sin makt, strakte det seg fra Syria i vest til India i øst.


Ardashir drømte om å gjenskape det Stor-Persiske riket til Kyros og Dareios. Allerede i AD 233 greide han å gjenerobe Baktria fra kushanene, og under sønnen Shapur I den Store hadde det nye Sassanide-riket lagt under seg store deler av Syria og India.

Kulturelt og kunstnerisk nådde Sassanidene langt, og var så sett en forløper for den senere arabisk-islamske kulturen. Monarkene levde et luksuriøst liv i sine overdådig utsmykkede palasser, bl.a. i Firuzabad og Bishapur. Hovedstaden var Ctesiphon i Mesopotamia.

Sassanidenes offisielle statsreligion var Zoroastrianismen - grunnlagt av Zarathustra - en religiøs læremester fra Baktria. Et grunnelement i denne trosretningen er at verden styres av to krefter - lysets og mørkets fyrste - godt og ondt. På myntenes reverser er det oftest avbildet et ildalter, viet til hovedguden Ahura-Mazda, som voktes av to tjenere. Sassanidene var kjent for å være svært tolerante overfor mennesker med et annerledes livssyn.

Den siste Sassanide-kongen - Yazdegard III - ble myrdet i AD 651, og det enorme imperiet ble overtatt av de fremstormende islamske hærstyrkene.Ardashir I, AD 224-240. AR Drachme. Vekt: 4.34 gram. Diameter: 27 mm.
Preget i Ctesiphon i regimets 3. fase, ca. AD 230-240.


Advers: Drapert portrettbyste av Ardashir med diadem mot høyre. Håret er samlet i et sfærisk ornament på hodet. Langt krøllet hår og skjegg. Omskriften på pahlavi lyder oversatt omtrent slik: Mazda-dyrkeren, den guddommelige Ardashir, kongen over alle iranske konger, som nedstammer fra gudene. Motivet er omsluttet av perlebord.
Revers: Ildalter uten voktere. Omskrift på pahlavi: Ardashirs ildalter.
SNS type IIIa, A 18; Göbl III/2; Paruck 37; Alram 673; MACW 789: De Morgan s. 663, 19.

Ardashir var grunnleggeren av sassanide-dynastiet. Han var sønn av Babak, grenseguvernøren i Pars. Under ham ble zoroastrianismen statsreligion, og presteskapet fikk stor makt. Etter å ha lagt under seg det enorme partherriket, ønsket han å utvide rikets grenser mot vest. Etter å ha invadert Armenia ble han utfordret av den romerske keiseren Alexander Severus i et stort slag i AD 232. Begge parter led store tap, men Ardahir seiret og annekterte Armenia.

Shapur I, AD 240-271. AR Drachme. Vekt: 4.22 gram.
Diameter: 27 mm.


Advers: Portrettbyste av Shapur I i krenelert krone med ”ørelapper” mot høyre. Over kronen er det en kosmisk klode, et særtrekk ved mynter fra Sassanide-dynastiet. Håret ender i nakken i en busk av krøller. Omskrift på sassanidisk. Motivet omkranset av perlebord.
Revers: Ildalter viet til Ahura-Mazda voktes av to rikt utsmykkede tjenere utstyrt med spyd. De bærer begge kongekrone på hodet – med buskkrøller i nakken - og har vide bukser. Omskrift på sassanidisk. Motivet omkranset av perlebord.
Mitchiner Macw-811/19

Shapur I var sønn av sassanide-dynastiets grunnlegger – Ardashir I. Han gjorde seg etter hvert fortjent til tilnavnet ”den Store”. Under Shapur I nådde imperiet sin største utbredelse. Syria, Baktria og India ble innlemmet i riket. Shapur gikk også seirende ut av flere trefninger med romerne. I AD 244 slo han Philip I, og i AD 260 tok han den romerske keiseren Valerian I til fange. Valerian ble brakt til hoffet og utsatt for daglige ydmykelser de siste 10 årene av sitt liv. Det sies at han ble brukt som skammel når kongen skulle bestige sin hest, og at han etter sin død ble utstoppet og stilt til skue utenfor palasset. For de kristne var det en lettelse at Valerian ble tatt til fange, for han var en nidkjær kristenforfølger.

Varahran (Bahram) I, AD 273-276. AR Drachme.
Vekt: 3.00 gram. Diameter: 24 mm.


Advers: Portrettbyste av kongen med strålekrone og kosmisk klode på hodet mot høyre. Flettet hår og skjegg. Omskrift på sassanidisk. Motivet er omsluttet av perlebord.
Revers: Ildalter med to voktere, med ansiktene vendt utover. De er begge ustyrt med sverd og bærer forskjellige kroner på hodet. Diadem-symbol midt på alteret. Sassanidiske inskripsjoner i ytterste høyre og venstre felt. Motivet er omsluttet av perlebord.

Göbl SN I / 1.

Varahran var en bror av Shapur I. Han regjerte bare i 3 år, før han overlot tronen til sin sønn Varahran II.


Bahram II, AD 276-293. AR Drachme. Vekt: 3.92 gram.
Diameter: 27 mm.


Advers: Portrettbyster av Bahram II og hans dronning mot høyre. Kongen bærer, som sine forgjengere, en klodeformet krone på hodet. Diademet ser også ut til å være bevinget. Videre bærer han skjegg og de typiske krøllene bak hodet. Bysten er drapert og armert. Dronningen bærer krone i form av et villsvin, og er som kongen drapert og armert. Til høyre sees en av prinsene (prins 4) mot venstre. Han bærer en krone utformet som en ørn, og rekker sine foreldre en krans. Omskriften er på pahlavi, og hele motivet er omkranset av en perlebord.
Revers: Ildalter viet til Ahura Mazda, med to voktere som holder seierskranser. Flammen er flankert av to taurus-symboler. Omskriften på pahlavi betyr ”Bahrams ild”. Motivet er omsluttet av perlebord.
Göbl X/3; Alram 743

Da Shapur I døde i AD 272, ble han etterfulgt av sin sønn Hormazd I, som kun regjerte i ett år, før en bror av Shapur – Bahram I – overtok tronen. Tre år senere overtok sønnen Bahram II styret i det enorme Sassanide-riket. På denne tiden ble den offisielle statsreligionen – Zoroastrianismen – utfordret av en ny religion – Manichaismen. Grunnleggeren av denne nye religionen – Mani fra Ecbatana – var en bereist mann, som raskt fikk en stor menighet. Bahram fikk ham til slutt korsfestet og flådd! Bahram måtte også forsvare rikets grenser mot romerne, som under keiser Carus, maktet å innta hovedstaden Ctesiphon. Da Carus plutselig døde av pest, ble romerne nødt til å trekke seg tilbake.

Hormizd II, AD 303-309. AR Drachme. Vekt: 3.78 gram.
Diameter: 26 mm.


Advers: Portrettbyste av Hormizd II mot høyre. Han bærer krone utformet som en ørn, med klode på ryggen. Bysten er drapert og armert. Omskrift på pahlavi. Motivet er omsluttet av perlebord.
Revers: Ildalter med to voktere. Ildalteret er pyntet med bånd. I flammene skimter man en barhodet byste mot venstre. Vokterne bærer løftede sabler. Omskrift på pahlavi. Motivet er omsluttet av perlebord.
Göbl I/1; Alram 761

I AD 287 greide romerne, under keiser Diocletian, å erobre Armenia, Media, Atropane og Mesopotamia fra sassanidene. Narseh – en sønn av Shapur I – kom til makten i AD 293, men maktet ikke å demme opp for verken romerne eller kushanene, som presset på fra øst. Hans sønn Hormizd II, ble til slutt drevet ut av landet av sin egen sønn og etterfølger Shapur II.

Shapur II, AD 309-379. AR Drachme. Vekt: 3,75 gram.
Diameter: 27 mm.


Advers: Portrettbyste av Shapur med krenelert krone mot høyre. Over kronen er det en kosmisk klode, et særtrekk ved mynter fra Sassanide-dynastiet. Omskriften er på sassanidisk.
Revers: Ildalter viet til Ahura-Mazda voktes av to rikt utsmykkede tjenere utstyrt med spyd. De bærer begge kongekrone på hodet og har vide bukser. Omskrift på sassanidisk. Motivet omkranset av perlebord. Sellwood 27/1, Sear 7371.

Shapur var sønn av Hormuz II, som ble fordrevet fra Persia i AD 309. Han var bare guttungen da han overtok tronen, noe som imperiets fiender visste å utnytte. I vest truet hunerne med å invadere Armenia, og i øst presset kushanene på. Da Shapur omsider ble voksen gjenvant han de tapte territorier. Ved å alliere seg med heftalittene i øst, fikk han kontroll over kushanene. I vest greide romerne å okkupere Armenia, og truet en periode hovedstaden Ctesiphon. Etter at den romerske keiseren Julian den Frafalne ble drept i et slag i AD 363, trakk romerne seg tilbake. Keiser Jovian måtte etter dette inngå en ydmykende fredsavtale med Shapur. Armenia ble nå annektert av sassanidene. Innbyggerne i Armenia hadde i mellomtiden konvertert til kristendommen, og Shapur – som den ortodokse Zoroastrianer han var - satte i gang med kristenforfølgelser. Senere anerkjente han kristendommen, og lot armenerne være i fred. Shapur satt ved makten i utrolige 70 år!

Peroz, AD 459-484. AR Drachme. Vekt: 4.18 gram.
Diameter: 27 mm. Preget i Rev-Ardasher.


Advers: Portrettbyste av Peroz med bevinget globular krone mot høyre. Symboler og sassanidiske skrifttegn i høyre og venstre felt.
Revers: Ildalter flankert av to voktere. Stjerne og halvmåne i øvre felt.
Göbl 175

Under Peroz’ regjering ble riket truet østfra av Chionitene og Hephtalitene. Trusselen var så alvolig at det ble dannet en allianse mellom Sassanidene og det Øst-Romerske riket – parter som vanligvis lå i stadig konflikt med hverandre. Under disse trefningene ble Peroz tatt til fange av Hephtalitene. Peroz fikk kjøpe seg fri, men måtte la sin sønn Kavad bli tilbake som gissel. Peroz ble senere drept i et slag under et av sine felttog i øst.

Yazdegard II, AD 437-458. AR Drachme.
Vekt: 4.1 gram. Diameter: 30 mm.


Advers: Armert portrettbyste av Yazdegard II med krone mot høyre. Omskrift på pahlavi.
Revers: Ildalter med to voktere, som holder staver. Motivet er omsluttet av perlebord.
Göbl I / 1

Hormazd IV, AD 579-590. AR Drachme.
Vekt: 4.1 gram. Diameter: 30 mm.


Advers: Armert portrettbyste av Hormazd IV med krone mot høyre. Omskrift på pahlavi.
Revers: Ildalter med to voktere. Motivet er omsluttet av perlebord.
Göbl I / 1; Mitchiner ACW 1073 var.

Hormazd IV var sønn av Khusro I, og var trolig ingen populær regent. Under hans regjering meldte det seg flere tronpretendenter, og Hormazd ble tvunget til å abdisere i favør av Vahran VI og Vistahm.

Khusru II, AD 591-628. AR Drachme. Vekt: ca. 3,75 gram.
Diameter: 32 mm.


Advers: Portrettbyste av Khusru med en gedigen høy og forseggjort krone mot høyre. Omskrift på sassanidisk rundt portrettet, som er omkranset av dobbel perlebord, pyntet i fire hjørner med blomster. Pregningsår- og sted kan avleses på mynten. Den er preget i byen Shush i det regnale året 36, dvs. i AD 627 – året før Khusru ble myrdet av sine egne soldater.
Revers: Ildalter bevoktes av to tjenere. Omskrift på sassanidisk rundt motivet, som er omkranset av tredobbel perlerad, pyntet med blomster. Både portrett og reversmotiv er blitt atskillig stilisert og forenklet på de 300 årene som er gått siden Shapur II preget sine mynter.

Det var sterk uro i imperiet da Khusro arvet tronen etter sin far Hormazd IV i AD 591. En tronrøver, som tok navnet Varhran VI, detroniserte Khusru, som måtte flykte til Konstantinopel. Der fikk han støtte av den romerske keiseren Maurice Tiberius til å vinne tronen tilbake. Han greide å gjenerobre de tapte territoriene, men da han marsjerte mot Ctesiphon, vendte folket seg mot ham. Etter dette falt det enorme riket ut i anarki.