Persis - kort historikk

Kongeriket Persis lå nordøst for Persiabukta (tilsvarte dagens sørvestlige Iran), og var persernes kjerneområde, helt siden de slo seg ned her i det 8. århundre BC. Deres første storrike - Akemenide-dynastiet - hadde sin gullalder i det 5. århundre BC, med legendariske storkonger som Dareios og Xerxes. Etter Alexander den Stores erobringer, ble landet styrt av Seleukidene, men da dette riket begynte å gå i oppløsning i begynnelsen av det 2. århundre BC, fikk perserne igjen kontroll over området. Fra ca.180 BC begynte de - under et nytt dynasti - å prege sine egne mynter. Selv under Parthernes dominans, greide de å bevare et visst lokalt selvstyre, helt til en fra deres egne rekker - Ardashir - grunnla Sassanide-dynastiet i AD 226.


Tekstene på mynter fra Persis er på arameisk, og har vist seg svært vanskelige å tyde. Numismatikere har lenge strevd med kronologien (og navnene) på kongene av Persis, og mye forskning gjenstår før man får et klarere bilde av dette kongedømmet. På de tidligste kongeportrettene er kongene utstyrt med nomadiske hodeplagg kalt kyrbasia. Senere er de avbildet med diadem og tiara, etter mønster fra de parthiske arsakidene. Persis var det religiøse sentrum for Mazdaismen, og kongene var alle yppersteprester innen denne kulten. På myntreversene sees nesten alltid et ildalter viet til hovedguden Ahura Mazda.

Oxathres, ca. 70 BC. AR Hemidrachme.
Vekt: 1.94 grams. Diameter: 12 mm.


Advers: Portrettbyste av Oxathres med diadem mot venstre.
Revers: Kongen med septer stående til høyre for ildalter. Tekst på arameisk.
SG 6211 (king left on reverse vs. right)

Forskere tror i dag at Oxathres og etterfølgeren Artaxerxes begge var sønner av Dareios II. Merk at numismatikeren Mitchiner benevner disse kongene som hhv. Vakshavar og Ardeshir.


Artaxerxes II, ca. 60 BC. AR Hemidrachme.
Vekt: 1.94 gram. Diameter: 17 mm.


Advers: Portrettbyste av Artaxerxes mot venstre. Han bærer mural krone, og har langt krøllet hår og skjegg. Monogram i høyre felt.
Revers: Kongen til venstre, står foran ildalter. Arameisk tekst rundt. Artaxerxes var sønn av Dareios II.
Sear 6213 var.