Elymais - kort historikk

Elymais (lille Elam) var restene etter de bibelske elamittenes storrike - Elam. Dette riket har en historie som går tilbake til 3000 BC. Etter lenge å ha vært kasteball mellom storrikene Babylonia og Assyria, ble Elymais ca. 550 BC underlagt Akemenide-rikets overhøyhet. Under de senere partherne fikk Elymais en semi-autonom status, og preget sine egne mynter i tidsperioden ca. 163 BC - AD 228. Elymais lå strategisk plassert nord for den Persiske gulf, ved Tigris' sørøstre bredd (området tilsvarer omtrent dagens sørvestlige Irak og Kuwait). Hovedstaden var Susa (Shush).


Kamnaskires I grunnla et dynasti ca. 163 BC. Alle suksessive konger bar navnet til dynastiets grunnlegger Kamnaskires. De første kongene allierte seg med seleukide-kongene mot det voksende Parther-riket, og deltok med tropper i kamphandlinger. Etter Demetrios II's katastrofale nederlag mot partherne i 139 BC, der han selv ble tatt til fange, brytes alliansen med Elymais. Fra ca. 100 BC blir Elymais styrt av arsakidene, og navnet på herskerne endrer navn til Orodes, Phraates, mv. Elymais var nå i praksis et klient-kongedømme under Parther-riket, og ved Sassanidenes maktovertakelse i AD 227 opphører alle spor etter dette fordums storrike.

De tidligste myntene fra Elymais bærer preg av sterk påvirkning fra de hellenistiske seleukidene. Tetradrachmene og drachmene ble preget i førsteklasses sølv, og kvaliteten på portrettene sto ikke tilbake for seleukidenes. Kvaliteten på sølvmyntene ble imidlertid stadig forringet, for til slutt å ende som rene bronsemynter. Kvaliteten på pregningen ble tilsvarende forringet. Portrettene ble stadig mer stilistiske, tekstene uleselige, og numismatikere får problemer med å skille den ene kongen fra den andre.


Uidentifisert konge, ca. 1.årh. BC 1. årh. AD. AE Tetradrachme.
Vekt: 14.76 gram. Diameter: 29 mm.


Advers: Portrettbyste av kongen med diadem og halsringer (?) mot venstre. Stjerne og halvmåne i øvre høyre felt, pellet og anker under. Motivet er omsluttet av perlebord.
Revers: Primitiv portrettbyste av kongen mot venstre. Uleselig og vanskelig tolkbar tekst.
BMC Arabia pg. 250, 14; Alram pg. 146, NB 1

Phraates, AD 1-2 årh. AE Drachm.
Vekt: 3.2 gram. Diameter: 15 mm.


Advers: Portrettbyste av Phraates med tiara mot venstre. I øvre høyre felt halvmåne med pellet (stjerne). I nedre høyre felt: anker.
Revers: Vertikale avlange "pellets".
GIC 5902