Characene - kort historikk

Characene, også kjent som Mesene, var et lite uavhengig kongedømme som lå ved Persiagulfen. Hovedstaden i riket, Charax Spasinou, var en viktig havneby, som kontrollerte handelen mellom Mesopotamia og India. Den hadde også stor betydning som utskipningshavn for den større byen Susa lengre inn i landet.
Characene ble grunnlagt i 127 BC av satrapen Hyspaosines, som et klientkongedømme under seleukide-kongen Antiochos IV Epiphanes. Etter parthernes erobringer fikk kongedømmet en semi-autonom status, som varte helt fram til sassanidenes maktovertakelse i AD 224.
Man kjenner til kongerekken fra myntene de lot prege, vesentlig tetradrachmer i sølv, først med inskripsjoner på gresk, senere på arameisk. Til numismatikernes store fryd er disse myntene daterte, med utgangspunkt i den seleukidiske æras begynnelse i 312 BC.

Attambelos I, 47-25 BC. AR Tetradrachme.
Vekt: 12.3 gram. Diameter: 29 mm.


Advers: Hode av Attambelos med diadem mot høyre.
Revers: Naken Herakles sittende mot venstre, støtter klubben mot kneet. Tekst til høyre: BASILE WS ATTAMBHL OY. Tekst til venstre: SW THPOS KAI EYEPGETOY. Monogram i øvre venstre felt. Datering (in exergue) ikke synlig på denne mynten.
BMC 28, 291, 3; Sear 6182