Kelt-Iberia
Før karthagere og romere satte seg fast på den Iberiske halvøya, ca. 200 BC, var dette landskapet befolket av blant annet et blandingsfolk kalt kelt-iberiere. En gruppe keltere fra sine kjerneområder i Sentral-Europa hadde ca. 600 BC immigrert til de sentrale, nordlige og nordvestlige områder i dagens Spania, og blandet seg med regionens lokale befolkning - ibererne. De utviklet etter hvert sin egen særpregede kultur, og drev utstrakt handel med både fønikerne og grekerne, som på denne tiden hadde etablert flere kolonier langs Iberia-kysten. Senere ble kelt-iberiske leiesoldater hyppig benyttet i krigføring av så vel karthagere som romere. Da disse konkurrerende stormaktene til slutt brakte i hop under de såkalte puniske krigene, var kelt-iberernes skjebne beseglet. Dødsstøtet kom da den romerske generalen Publius Cornelius Scipio Aemilianus beleiret den viktige byen Numantia i 133 BC. De fleste av innbyggerne begikk selvmord, mens de få overlevende ble ført til Roma som slaver.
Bilbilis, 204 - 154 BC. AE 27.
Vekt: 12.85 gram. Diameter: 27 mm.
Advers: Mannshode mot høyre. I venstre felt: den iberiske bokstaven M (= S). I høyre felt: delfin.
Revers: Revers: Rytter med lanse i galopp mot høyre. Teksten under er skrevet med iberiske bokstaver (omskrevet til latinske bokstaver: BLBLIS).
SNG BM Spain 858-60; Sear 36v.

Den antikke byen Bilbilis lå ved en bielv til Iber i det nordøstlige Spania - i nærheten av dagens Saragossa. Den nærmeste landsbyen er Calatayud. Bilbilis er mest kjent som den berømte latinske poeten Martials fødeby.

Arsaos, ca. 150-100 BC. AR Denarius.
Vekt: 3.89 gram. Diameter: 19 mm.
Advers: Mannshode mot høyre med krøllet hår og skjegg. Nederst i venstre felt en plog, i høyre felt en delfin. Motivet er omsluttet av en perlebord.
Revers: Rytter i galopp mot venstre. Han holder en bipennis (tve-egget øks) i høyre hånd. In exergue: ARSAOS skrevet på keltiberisk. Motivet er omsluttet av ubrutt sirkel.
Villaronga 14; CNH, 15 p. 254 (R3); SNG BM Spain 923. Ex. Tony Hardy Collection.

Byen Arsaos lå i dagens Baskerland (Vasco), mellom byene Zaragoza og Navarra.