Kelterne i Gallia
Armorica
Armorica var det gamle navnet på halvøya Bretagne i det nordvestre Frankrike. Keltiske tungemål kan fremdeles i dag høres i dette området. Distriktet var befolket av mange keltiske stammefolk, bl.a. Veneti, Osismii, Redones, Corio-solites. Etter at romerne fikk fotfeste her, ble Armorica en del av provinsen Lugdunensis, med hovedstaden Lugdunum (Lyon).
Armorica (Kanaløyene?), ca. 75 BC. AR (Billon?) Stater.
Vekt: 6.4 gram. Diameter: 22 mm.
Advers: Stilisert mannshode (med krøller?) mot høyre. I høyre felt uidentifiserbare symboler.
Revers: Stilisert (keltifisert) hest med 3-delt hale galopperer mot høyre. Under hesten et stilisert villsvin.
Sear nr. 110. De la Tour, pl. XXVII, J.62. Ex. Smith Collection.
Senones
Den keltiske stammen Senones holdt til i områdene Seine-et-Marne, Loiret og Yonne. Hovedstaden deres var Agedincum (senere Senones / Sens). Under Cæsars kampanjer i 53-51 BC, gjorde høvdingen Drappes opprør mot undertrykkerne, men ble tatt til fange av Cæsars tropper. Under fangenskapet sultet han seg til døde. Etter dette forsvinner nesten Senones fra historien. De få overlevende ble integrert i den romerske provinsen Gallia Lugdunensis.
Senones, 70-50 BC. Potin (støpt legering av bly og tinn).
Vekt: 4.05 gram. Diameter: 17 mm.
Advers: Mannshode mot høyre, med håret i lange krøller.
Revers: Hest mot venstre. Victoria flyr over mot venstre. To pellets under.
De la Tour 7417