Kelterne langs Donau
Langs øvre og midtre Donau, som den gang het Istros/Istrum, levde det flere keltiske stammer. Dette var kelternes kjerneområde, og det var fra disse områdene i dagens Østerrike, Ungarn og Serbia, at kelterne migrerte østover og vestover. De drev utstrakt handel med bl.a. grekerne og makedonerne i sør, og det var myntbruken i disse landene som inspirerte kelterne til å produsere sin egen valuta. Keltiske mynter fra dette området er imidlertid nesten utelukkende basert på kopiering av makedonske/greske originaler. Både Philip II, og sønnen Alexander den Store var kjente for sin utstrakte bruk av keltiske leiesoldater i de militære troppene, og det var i første rekke mynter av disse kongene som ble etterliknet.
AR Tetradrachme, ca. 2. århundre BC. Imitasjon av kong Philip II's mynt. Dreifacher perlkranz type.
Vekt: 13.09 gram. Diameter: 24 mm.
Advers: Stilisert/keltifisert hode av Zevs med laurbærkrans mot høyre
Revers: Rytter mot høyre. Ring foran.
Göbl OTA 64/3; Castelin 1249; Kostial 387
AR Tetradrachme, 3. århundre BC. Imitasjon av kong Philip II's mynt. Baumreiter type.
Vekt: 14.56 gram. Diameter: 24 mm.
Advers: Hode av Zevs med laurbærkrans mot høyre.
Revers: Keltifisert rytter mot venstre. Stilisert gren/kvist i høyre hånd. Keltifisert dyrefigur foran rytteren.
Göbl OTA 129; BMC Celtic 65ff; Kostial 417-18
Billon Tetradrachme, ca. 2. århundre BC. Kapostal type. Imitasjon av kong Philip II's mynt.
Vekt: 8.07 gram. Diameter: 24 mm.
Advers: Stilisert/keltifisert portrettbyste av Zevs mot høyre. Motivet er omsluttet av perlebord. Funnsted: Kapostal-Regöli i Ungarn.
Revers: Stilisert/keltifisert hest og rytter i trav mot venstre. Diverse symboler i feltet rundt rytteren. Hakket i mynten stammer muligens fra et samtidig testkutt for å sjekke kvaliteten på metallet.
Pink 491; MKV 1423
AR Tetradrachme, ca. 2. århundre BC. Imitasjon av Alexanders mynt.
Vekt: 16.05 gram. Diameter: 24 mm.
Advers: Herakles med løvemanke mot høyre.
Revers: Zevs på trone mot venstre. Holder ørn i høyre hånd, septer i venstre.
Forrer 330; Sear 210