Seleukideriket

Etter Alexander den Stores brå død i 323 BC oppsto det kaotiske tilstander i hans enorme imperium. Denne urolige perioden - som varte i 40 år - har i historien fått navnet diadok-tiden (gr.Diadokhos = etterfølger). Alexanders generaler kjempet om maktposisjoner i riket. Det viste seg etter hvert umulig å holde det store imperiet sammen. Satrapen i Lilleasia - Antigonos Kyklops (den enøyde) - måtte oppgi sitt forsøk på å skape en riksenhet, og led et endelig nederlag ved Ipsos i 301 BC mot satrapene Lysimachos og Seleukos . Lysimachos, som hadde skapt et rike i Thrakia, framsto en stund som den ledende herskeren over den hellenistiske verden. Han ble imidlertid beseiret og drept av Seleukos hærstyrker ved et slag i Lilleasia i 281 BC. Rikets 3-deling var etter dette et faktum. Seleukos rike var det desidert største, og omfattet alle de erobrede områdene helt fram til India.
Seleukos tok kongetittel under navnet Seleukos I.Seleukos I Nikator, 312-280 BC. Vekt: 16.55 gram.
Diameter: 29 mm. Preget i Laodikeia ad Mare.

Advers: Hode av Herakles med løvemanke på hodet mot høyre. Motivet omkranset av perlebord.
Revers: Zevs på trone mot venstre. Holder en ørn i høyre hånd, septer i venstre. I venstre felt delfin og monogram. Tekst i høyre felt: S ELEYKOY. In exergue: BASI LEWS. Monogram under tronstolen.
SC 357.6d; Newell WSM 1218; Sear 6829.

Seleukos var en nær venn av Alexander den Store. Etter Alexanders død fikk han først tildelt satrapiet Babylon i 321 BC, men ble tvunget herfra av Antigonos den enøyde. Seleukos flyktet da til sin venn Ptolemeus i Egypt. Med dennes hjelp gjenvant han Babylon i 312 BC, og seleukide-æraen regnes fra dette året (år 0). Gradvis greide Seleukos å konsolidere sin makt, og i 305 BC tok han kongetittel. Etter hvert utvidet han rikets grenser helt til India i øst. Med seieren over Lysimachos i 281 BC, omfattet imperiet alle Alexanders besittelser - bortsett fra Egypt, men allerede året etter ble han myrdet av Ptolemeus' frafalne sønn Ptolemeus Keraunos. Seleukos ble likevel den av Alexanders nære venner som levde lengst.Babylonia, Babylon, 328-311 BC. AR Tetradrachme.
Vekt: 16.92 gram. Diameter: 24 mm. Tykkelse: 4 mm!

Advers: Den kanaanittiske fruktbarhetsguden Baal på trone mot venstre. Han holder septer i høyre hånd (utvisket her). Motivet omsluttet av perlebord.
Revers: Løve gående mot venstre. Over løven en stjerne (pentagon). Motivet omsluttet av perlebord.
Cop. 265; Travaux Le Rider s. 291.

Den storslåtte gamle hovedstaden i det babylonske storriket, overga seg til Alexander den Store i 331 BC, og den persiske satrapen Mazaios ble utnevnt til guvernør. Alexander godtok pregning av mynter med lokale motiver, som fortsatte i vel 50 år. Litt etter litt kom imidlertid Babylon i skyggen av den nye byen Seleukeia, som ble grunnlagt i 312 BC av Seleukos I, og omsider forfalt denne sagnomsuste storbyen.Antiochos I Soter, 281 - 261 BC. AR Tetradrachme, 16.9 gram, 30 mm.

Advers: Portrettbyste av Antiochos I med diadem mot høyre. Denne mynten må være preget tidlig i Antiochos regjeringstid, da han ennå fremstår som relativt ungdommelig. Antiochos var 44 år da han kom til makten. På senere mynter kan man følge aldringsprosessen. Motivet er omkranset av perlebord.
Revers: Apollo sitter på en omphalos mot venstre. Han holder to piler i høyre hånd, mens venstre hånd hviler på buen (på grunn av slitasje er ikke disse detaljene kommet med på mynten). Tekst til høyre: BASILEW S. Tekst til venstre: ANTIOXOY. Monogrammer i feltet på begge sider (ikke synlig).
Sear nr. 6865.

Antiochos I hadde ansvaret for styringen av de østlige satrapiene under sin far Seleukos I fra 293 BC. Da faren døde i 281 BC arvet han tronen. Man vet ikke så mye om hans tid på tronen, annet enn at han fikk stanset de fremrykkende kelterne i Lilleasia. Denne bragden gjorde ham fortjent til ærestittelen Soter (= frelseren). Han døde i Sardeis i Lydia i 261 BC.Antiochos II Theos, 261 - 246 BC. AR Tetradrachme, 16.05 gram, 32 mm.

Advers: Portrettbyste av Antiochos II med diadem mot høyre.
Revers: Naken Apollo sittende på omphalos mot venstre. Holder pil i høyre hånd, venstre hånd hviler på buen. Omphalos (= navle) var Apollos hellige sten i Delphi, som skulle markere jordens midtpunkt (navle). Omskrift til høyre: BASILEW S (Basileios). Omskrift til venstre: ANTIOXOY (Antiochos'). To monogrammer ytterst til venstre.
Sear nr. 6885 (var).

Antiochos II var sønn av Antiochos I og sønnesønn av Seleukos I, som var en av Alexander den Stores mest betrodde generaler. Seleukos I var grunnleggeren av Selukide-dynastiet. Antiochos II var imidlertid en svak regent. Han var avhengig av alkohol, og ble lett påvirket av sine embetsmenn. Han måtte avstå betydelige landområder i øst. Områdene i Baktria ble erobret av opprøreren Diodotos, og områdene i Partia måtte avstås til parterkongen Arsakes. Han skilte seg fra sin første hustru Laodike for å gifte seg med Berenike, datteren til Ptolemeus II i Egypt. Ifølge ryktene kostet dette ham livet. Han ble antakelig myrdet av en sjalu Laodike.Seleukos II Kallinikos, 246 - 226 BC, 16.88 gram, 27 mm.

Advers: Portrettbyste av Seleukos II med diadem mot høyre.
Revers: Naken Apollo mot venstre. Holder pil i høyre hånd, venstre arm hviler på tripod.
Tekst til høyre: BASILE WS. Tekst til venstre: SELEYKOY.
Monogrammer i feltet på høyre og venstre side.
Sear nr. 6896

Seleukos var eldste sønn av Antiochos II og Laodike. Under hele sin tid på tronen lå han i konflikt med sin yngre bror Antiochos Hierax, som hadde kontrollen over Lilleasia. Han døde etter et fall fra hesteryggen.Seleukos III Keraunos, 226-223 BC. AR Tetradrachme.
Preget i Antiochia.
Vekt: 16.63 gram. Diameter: 29 mm.

Advers: Seleukos III med diadem mot høyre.
Revers: Naken Apollo Delphios sittende på omphalos mot venstre. Holder pil i høyre hånd. Venstre hånd hviler på buen. Monogrammer i ytre høyre og venstre felt. Tekst høyre: BASILE WS. Tekst venstre: SELEYKOY.
SC 921.1; SMA 3; WSM 1029; SNG Spaer 501; Houghton 59

Seleukos III var eldste sønn av Seleukos II, og bror til Antiochos III, som etterfulgte ham på tronen. Han ledet et mislykket felttog mot Attalos I av Pergamon, og ble senere drept av sine egne soldater.Antiochos III den Store, 223 - 187 BC. AR Tetradrachme, 16.30 gram, 29 mm.

Advers: Portrettbyste av Antiochos III med diadem mot høyre, omkranset av bord.
Revers: Naken Apollo sittende på omphalos mot venstre. Holder pil i høyre hånd, venstre hånd hviler på buen. Omskrift til høyre: BASILE WS (Basileios). Omskrift til venstre: ANTIOXOY (Antiochos'). Monogrammer ytterst til høyre og venstre. In exergue: uidentifiserbar figur (delfin?). Preget i Tarsus.
Sear nr. 6933 (var).

Antiochos III var bare en tenåring når han etterfulgte broren Seleukos III på tronen. Han ble en av de mest navngjetne innen Selevkide-dynastiet, og gjorde seg derfor fortjent til tilnavnet "den Store". Han viste seg i voksen alder som en dyktig hærfører. Han gjenerobret flere landområder i øst som forgjengerne hadde tapt (Baktria og Partia). Etter å ha sikret områdene i øst, vendte han blikket vestover. Dermed kom han i konflikt med romerne, som nettopp hadde erobret Makedonia i 197 BC. Etter å ha tapt to slag (ved Thermopylene og Magnesia), måtte han til slutt akseptere ydmykende fredsbetingelser, der han måtte avstå landområder i Lilleasia til romernes allierte Eumenes II av Pergamon. Han ble til slutt myrdet i Elymais under et felttog mot øst.Antiochos IV Epiphanes, 175 - 164 BC. AR Tetradrachme, 16.53 gram, 28 mm.
Preget i det antiokiske år 165 (148/147 BC).

Advers: Portrettbyste av Antiochos med diadem mot høyre.
Revers: Zevs sittende på trone. Holder Nike i utstrakt høyre hånd, septer i venstre. Omskrift til høyre: BASI LEWS - ANTIOXOY (Basileus Antiochoi). Omskrift til venstre: Q EOY - EIIIEFANOY - NIKH
EF O (Theoi - Epifanoi - Nikifo). In exergue: ???. Sear nr: ??? (ikke beskrevet).
Denne mynten ble funnet under utgravninger i Byblos i Libanon i 1982 av Ronald Hamidi. Kjøpt gjennom Byblos Antiques i 2003. Feilaktig identifisert som Alexander I Balas.

Antiochos IV var yngste sønn av Antiochos III den Store. Han gjorde krav på Selevkide-tronen i 175 BC etter å ha vært holdt som gissel i Roma i 12 år, og avsatte despoten Heliodoros som hadde myrdet broren Selevkos IV. Han var ærgjerrig og gjorde forsøk på å utvide Selevkideriket ved å innvadere Egypt. Romerne tvang ham imidlertid til å gjøre retrett. Han er for øvrig mest kjent for å ødelegge jødenes tempel i Jerusalem og rive ned bymurene. Antiochos døde under et felttog i øst i året 164 BC.Antiochos IV, 175 - 164 BC. Bronsemynt preget i den Fønikiske byen Byblos.

Advers: Portrettbyste av den herostratisk beryktede kongen Antiochos IV med strålekrone mot høyre. Motivet omkranset av perlebord. Det ble produsert mye bronsemynt under Antiochos' regjeringstid med svært variert ikonografi. Mange av myntene ble utgitt av selvstendige bystater, som for eksempel denne fra Byblos i Fønikia.
Revers: Titanen Kronos med fire par vinger mot venstre, omgitt av tekst på gresk og fønikisk. Kronos var sønn av Uranos og Gaia - og far til Zevs. Han drepte sin far, og slukte sine barn etter hvert som de ble født. Hans hustru Rhea greide imidlertid å redde Zevs ved å gi Kronos en stein i stedet. Da Zevs ble voksen hevnet han faren ved å sparke ham så hardt at han spydde opp igjen alle hans søsken - Hera, Hades, Hestia, Demeter og Poseidon.
Sear nr. 7014.

Antiochos var beryktet for ødeleggelsen av jødenes tempel i Jerusalem i 168 BC. Han dedikerte templet til Zevs og ville tvinge befolkningen til å tro på de greske guder. Han forbød alle jødiske ritualer. Grekerne møtte snart kraftig motstand under ledelse av Judah Maccabee. Etter tre års kamp seiret jødene og innviet templet igjen. Til minne om denne begivenheten i jødenes historie, feirer jøder over hele verden lysfesten Hanukkah hvert år i november/desember ved å tenne den 7-armede lysestaken menorah.Antiochos V Eupator, 164 - 162 BC. AR Tetradrachme, 16.7 gram, 32 mm.

Advers: Portrettbyste av den unge Antiochos V med diadem mot høyre. Motivet omkranset av "fillet" bord.
Revers: Zevs på tronstol mot venstre, holder skjebnegudinnen Nike i høyre hånd, septer i venstre. Tekst til høyre: BASI LEWS. Tekst til venstre: ANTIOXOY.
In exergue: EYPATOPOS. Monogram (I?) i venstre felt.
Sear nr. 7004

Antiochos V var bare 9 år gammel da han arvet tronen etter sin far Antiochos IV, og han ble snart utfordret av fetteren Demetrios. Demetrios hadde nettopp rømt fra fangenskap i Roma, og ble hyllet av folket som en helt da han kom tilbake til Syria. Den ulykksalige guttekongen ble brutalt myrdet for å rydde plass til DemetriosDemetrios I Soter, 162 - 150 BC. AR Tetradrachme, 16.73 gram, 29 mm.

Advers: Portrettbyste av Demetrios med diadam mot høyre, innrammet av laurbærkrans.
Revers: Tyche sittende på trone mot venstre. Tronstolen støttes oppe av bevinget monster/sfinx. Holder kommandostav (baton) i høyre hånd, cornucopiae (overflødighetshorn) i venstre. Omskrift til høyre: BASILEOS (Basileios= storkonge). Omskrift til venstre: DHMHTPIOY (Dimitrios). In exergue: myntmesteren eller myntgravørens monogram.
Sear nr. 7014.

Demetrios I Soter var eldste sønn av Seleukos IV. Han var i romersk fangenskap da faren døde i 175 BC og var derfor ikke i stand til å overta styret. Det var derfor onkelen Antiochos IV som tok makten i Syria. Han greide å rømme etter 13 år i romersk fangenskap, og besteg Selevkide-tronen i 162 BC. Han isolerte seg fra folket mot slutten av sin regjeringstid, og mistet livet under stridighetene mot tronpretendenten Alexander Balas, som hevdet han var sønn av Antiochos IV.Demetrios I Soter, Tyre 159 BC. AE 19. Vekt: 7.0 gram.

Advers: Demetrios med diadem mot høyre .Symbol bak hodet (slange, olivenkvist?).
Revers: Forstavn på galei med ror. Tekst over: BASI LEWS / LHMHTPIOY. Datering under: PNG (= seleukideår153). Da seleukideæraen startet sin tidsregning i 312 BC, finner man fram til BC-året ved å trekke 153 fra 312 = 159.
Sear nr. 7021.Alexander I Balas, 150-145 BC. AR Tetradrachme.
Vekt: 15.84 gram.
Diameter: 27 mm. Preget i Antiochia.

Advers: Hode av Alexander I Balas med diadem mot høyre. Omkranset av "fillet border".
Revers: Zevs på trone mot venstre. Holder Nike i sin høyre hånd, som bekranser kongen. Septer i venstre hånd. Tekst i venstre felt: QEO PATOPOS / EYEPG ETOY. Tekst i høyre felt: BASIL EWS / AL EXANDPOY. In exergue: kongens monogram.
Houghton 184 var; Sear nr. 7030 var.

Alexander, som hevdet å være sønn av Antiochos IV, grep makten i Syria i 150 BC, med god støtte fra kong Attalos av Pergamon og Ptolemeus i Egypt. Han ble raskt upopulær blant folket på grunn av sin ødslige og utsvevende livsstil. Han ble myrdet under flukt til Antiochia.Demetrios II Nikator - 1st reign, 145 - 140 BC. AR Tetradrachme,
16.42 gram, 32 mm.

Advers: Ungdommelig portrett av Demetrios med diadem, omkranset av bord.
Revers: Naken Apollo sittende mot venstre på omphalos. Holder pil i høyre hånd, mens den venstre hviler på buen. Omskrift til høyre: BASILEW S - DHMHTPIOY (Basileos Dimitrios). Omskrift til venstre: QEOY - FL LADEL FOY - NIKATOPS (Theo Filadelfos Nikatoros).
In exergue: IXP (= 167 = 145 BC) + monogram.
Sear nr. 7050.

Demetrios II Nikator var eldste sønn av Demetrios I. Med assistanse fra Ptolemeus VIII i Egypt lykkes han i å styrte forgjengeren Alexander Balas fra tronen i 145 BC. Maktposisjonen hans var imidlertid svak og vaklende. I realiteten var styret hans begrenset til kystbyene i Syria og Fønikia. I ungdommelig overmot marsjerte han i 140 BC mot den sterke Parterkongen Mithradates I i øst, men ble tatt til fange. Demetrios satt internert i byen Hyrkania i 10 år. Mens han satt i fangenskap hos parterkongen, giftet han seg med hans datter, og utviklet en sterk tilknytning til Partisk kultur og religion. Demetrios ble satt fri i 129 BC og gjenopptok sin kongegjerning i hjemlandet. Han ble myrdet i byen Tyre i 125 BC.Demetrios II Nikator - 2. reign, 130-125 BC. AR Tetradrachme.
Vekt: 16.04 gram. Diameter: 29 mm. Preget i Tarsos, Cilicia.

Advers: Portrettbyste av Demetrios II med diadem og skjegg mot høyre. Omsluttet av "fillet" bord. Mynten er litt korrodert.
Revers: Zevs på tronstol mot venstre. Han holder et septer i venstre hånd og Nike med krans i høyre. Tekst i høyre felt: BASI LEWS DHMHTPIOY. Tekst i venstre felt: Q EOY NIKATOPOS. Lengst til venstre to monogrammer. Under tronstolen: L.
Sear 7102var.Alexander II Zebina, 128-123 BC. AE 21.
Vekt: 4.3 gram. Diameter: 21 mm.

Advers: Hode av Alexander II med strålekrans mot høyre. Motivet omkranset.
Revers: Dobbel cornucopiae bundet sammen med diadem. Tekst til høyre: BASILEW S. Tekst til venstre: ALE XANLPOY. I midtfeltet på hver side av cornucopiae bokstavene AP. Under A en Herakles-klubbe.
Sear nr. 7127.

Alexander II Zebina hevdet at han var adoptivsønn av Alexander I Balas. Med støtte fra Ptolemeus VIII av Egypt, gjorde han opprør mot Demetrios II. Fem år senere ble han imidlertid beseiret i et slag mot Cleopatra og hennes sønn Antiochos VIII.Antiochos VI Dionysos, 145 - 142 BC. AE 21 Serratus.

Advers: Hode av Antiochos VI som vinguden Dionysos mot høyre. Han bærer strålekrone på hodet, som også er pyntet med eføy.
Revers: Elefant går mot venstre, holder fakkel i snabelen.
Tekst over:BASILE WS / ANTIOXOY. Tekst under: EPIFANOY S / LIONYS OY.
Cornucopiae og symbol (STA) i høyre felt.
Sear nr. 7081

Antiochos ble satt på tronen etter faren Alexander Balas' død i 145 BC. Han var bare en liten gutt, men generalen Diodotos trengte en motkandidat til Demetrios II. Imperiet hadde derfor en stund to konger, helt til Antiochos ble for selvhevdende, og ble myrdet av Diodotos, som selv gjorde krav på tronen. Han regjerte i fire år under navnet Tryphon Autokrator.Antiochos VII Euergetes (Sidetes), 138 - 129 BC.
AR Tetradrachme, 16.45 gram, 30 mm.

Advers: Portrettbyste av Antiochos VII med diadem mot høyre, omkranset av bord.
Revers: Athene stående vendt mot venstre. Holder Nike i høyre hånd, støtter seg mot skjold med venstre. Omskrift til høyre: BAS ILEWS - ANTIOXOY (Basileus Antiochos). Omskrift til venstre: EYEPG ETOY (Euergetes'). Monogrammer på venstre og høyre side. Preget i Orontes i Antiokia. Sear nr. 7092 (var).

Antiochos VII regjerte sitt rike med stor dyktighet og integritet. Han etterfulgte sin eldre bror Demetrios II på tronen, etter at han var tatt til fange av parterne. Han kvittet seg med tyrannen Tryphon som truet hans maktposisjon. Han ledet vellykkede felttog til Palestina og Babylonia, men ble selv drept i et slag mot parterne i 129 BC.Antiochos VIII Grypos, 121 - 96 BC. AR Tetradrachme, 16.45 gram, 29 mm.

Advers: Portrettbyste av Antiochos VIII med diadem mot høyre, omkranset av bord.
Revers: Zevs stående mot venstre med halvmåne på hodet. Holder stjerne i høyre hånd, septer i venstre. Omskrift til høyre: BASILEW S - ANTIOXOY (Basileus Antiochos). Omskrift til venstre: EPIFANOY S (Epifanos). Monogram til venstre: IE og A, til høyre: N. Hele motivet er omkranset. Sear nr. 7143 (var).

Antiochos kvittet seg med sin ambisiøse mor - Cleopatra Thea - ved å tvinge henne til å drikke en kopp med gift, som hun hadde gjort i stand til ham selv (Hun hadde tidligere kvittet seg med en annen sønn - Seleukos V - på denne måten). Etter dette regjerte Antiochos i 25 år. Det meste av denne tiden lå han i strid med sin halvbror Antiochos IX. Han var en dårlig regent, og størstedelen av riket gikk tapt under hans styre.
Han ble myrdet i 96 BC.Antiochos IX Philopator, Kyzikenos, 114 - 95 BC. AR Tetradrachme.
Damascus, 111 BC. Vekt: 16.17 gram. Diameter: 29 mm.

Advers: Antiochos IX med diadem mot høyre. Krans av dunete skjegg under haken. Motivet omkranset av "filletbord".
Revers: Skytsgudinnen Athene med fjærprydet hjelm mot venstre. Hun holder en miniatyr av Nike i høyre hånd, med venstre støtter hun et skjold. Spyd bak ryggen. Tekst til høyre: BASIL EWS / ANTIOXOI. Tekst til venstre: FILO PATOPOS.
I venstre felt et monogram og bokstaven P (pi).
Datering in exergue: A (1) + S (200) = seleukideår 201 - 111 BC.
Sear nr. 7160 var.

Antiochos IX var sønn av Antiochos VII og Cleopatra. Han gjorde krav på halve tronen til den regjerende halvbroren Antiochos VIII, og greide å erobre Antiochia i 113 BC. Han overlevde halvbroren med ett år, og falt året etter under et felttog mot Seleukos VI.Antiochos X Eusebes Philopator, 95-93 BC. AR Tetradrachme. Preget i Antiochia 94-93 BC.
Vekt: 16.10 gram. Diameter: 28 mm.

Advers: Hode av Antiochos X med diadem mot høyre. Omsluttet av "fillet border".
Revers: Zevs på tronstol mot venstre. Han holder Nike på sin utstrakte høyre arm, som bekranser Zevs. Septer i høyre hånd. Omskrift høyre: BASILEW S ANTIOXOY. Omskrift venstre: EYS EBOYS FIL OPATOPOS. Lengst til venstre monogram med T over og A under. Monogram også under tronstolen. Motivet omkranset av "fillet border".
Sear 7182var.; SNG Spaer 2788

Antiochos X var sønn av Antiochos IX, som ble styrtet av sin nevø Seleukos VI i 95 BC. Antiochos X hevnet sin far allerede året etter ved å rydde fetteren av veien. Resten av hans regjeringstid var preget av stadige familiefeider. En tid måtte han søke tilflukt i Parthia. I løpet av tiårs perioden 95-85 BC satt det ikke mindre enn seks konger på tronen, noe som bidra sterkt til å svekke Seleukide-riket så sterkt, at det til slutt gikk i oppløsning.Philip I Philadelphos, 93 - 83 BC. AR Tetradrachme, 16.45 gram, 29 mm.

Advers: Portrettbyste av Philip I med diadem mot høyre, omkranset av bord.
Revers: Zevs på trone mot venstre, holder Nike i høyre hånd, som bekranser Zevs - septer i venstre. Omskrift til høyre: BAS ILEWS FILIP POY = kong Philips (mynt). Omskrift til venstre: EPIFANOY S FILA LELFOY = Epiphanes Philadelphos. In exergue: N. Hele motivet omkranset.
Sear nr. 7196.

Antiochos VIII's sønner Philip og Demetrios (III) allierte sine styrker for å fordrive fetteren Antiochos X ut av Syria. De lykkes med å innta hovedstaden Antiochia i 88 BC. Etter dette oppsto det en bitter arvestrid brødrene imellom, som Philip til slutt gikk seirende ut av. Philip ble senere selv fordrevet fra Antiochia og Syria av den armenske kongen Tigranes. Etter at romerne fikk kontroll over området i 64 BC, fortsatte de å utgi mynter i Philips navn, den siste legitime kongen av seleukide-dynastiet.