Kongeriket Pergamon - innledning.

Philetairos grunnla et uavhengig kongedømme i Pergamon i det vestlige Lilleasia i 280 BC. Philetairos ble utnevnt av Lysimachos av Thrakia til vokter av det kongelige skattkammer, en formue pø 9000 talenter, som ble oppbevart i festningen i Pergamon. Etter mange ørs lojalitet mot Lysimachos, skiftet Philetairos side, og ga heretter sin støtte til grunnleggeren av Seleukide-dynastiet - Seleukos I. Da denne ble myrdet 1 280 BC sø Philetairos sin store sjanse til ø skape sitt eget uavhengige rike. Han beslagla hele statskassen som han trofast hadde voktet i mange ør, og denne rikdommen førte til at kongeriket Pergamon blomstret økonomisk i lang tid. Etter at Philetairos døde i 263 BC, overtok nevøen Eumenes I styret. Han konsoliderte onkelens maktposisjon, og slo tilbake et angrep fra seleukide-kongen Antiochos I. Eumenes døde i 241 BC, og overlot tronen til sin nevø (eller fetter) Attalos I, med tilnavnet Soter (=frelser). Han utkjempet og seiret i mange trefninger mot erkefienden Antiochos Hierax, og mot de uregjerlige kelterne, som hadde grunnlagt et keltisk rike - Galatia - i Lilleasia. Mot slutten av Attalos' regjeringstid ble Pergamon truet av makedonerkongen Philip V, og Attalos søkte hjelp av romerne i kampene som fulgte. Sønnen - Eumenes II - besteg tronen i 197 BC. Han var en klok og dyktig regent, og en lojal alliert med det voksende Romerriket. Etter ø ha støttet romerne i slaget ved Magnesia i 190 BC mot seleukide-kongen Antiochos den Store, ble Eumenes belønnet med store omrøder av seleukide-riket. Pergamon var nø blitt det mektigste av rikene i Lilleasia. Den siste kongen av Attalide-dynastiet - Attalos III - testamenterte sitt kongedømme til romerne i 133 BC, og Pergamon ble heretter hovedstad i den romerske provinsen Asia.


Attalos I Soter, 241 - 197 BC. AR Tetradrachme, ca. 17 gram, 32 mm.
Advers: Portrett av Attalide-dynastiets stamfar Philetairos med diadem mot høyre - omkranset av bord.
Revers: Krigsgudinnen Athene på trone mot venstre. Med høyre hønd bekranser hun FI?ETAIPOY (Philetairos') navn. Skjoldet hviler mot tronstolen, og bak tronen en bue. Monogram under Athenes høyre arm, samt eføyblad til venstre for navnet. Sear nr. 7220