Alexander den Store
Seleukide-riket
Ptolemeer-riket
Kongeriket Baktria
Kongeriket Makedonia
Kongeriket Pergamon
Bystater og kongeriker
ved Svartehavet

Kongeriket Cappadokia
Kongeriket Thrakia