Kongeriket Cappadocia - innledning.

Ifølge den greske historieskriveren Herodotus, omfattet Cappa-folkets land opprinnelig hele det enorme slettelandet mellom Svartehavet og Taurus-fjellene i Lilleasia. I oldtiden var dette Hetittenes kjerneområde. Grekerne kalte folket som bodde her for Leukosyri (hvite syriere). Etter at perserne fikk kontroll over områddet midt påd 500-tallet BC, delte de landet i to satrapier - Pontos i nord og Cappadocia i sør. Det var perserne som ga de innfødte navnet cappadokiere (katpatouka).

Selv om Cappadocia formelt var underlagt persisk overhøyhet, ble landet fortsatt styrt av lokale prinser og konger, som betalte ådrlige tributter til perserkongen. Da Alexander den Stores hærstyrker avanserte østover gjennom Lilleasia påd 330-tallet BC, lykkes det Cappadocia åd frigjøre seg fra perserveldet og etablere et selvstendig satrapi og senere kongedømme. Grunnleggeren av det nye dynastiet het Ariarathes I. Han regjerte i Cappadocia til 322 BC, da han ble drept (korsfestet) av diadokene Perdikkas og Eumenes. Alexander den Store besøkte selv aldri Cappadocia, men anerkjente Ariarathes styre som legitimt, såd lenge han betalte de ådrlige tributter og anerkjente Alexanders overhøyhet. Først under keiser Vespasian i AD 70 ble Cappadocia en romersk provins.Ariarathes IV Eusebes, 220-163 BC. AR Drachme, 187 BC.
Vekt: 4.07 gram. Diameter: 19mm.

Advers: Ariarathes IV med diadem mot høyre.
Revers: Skytsgudinnen Athene mot venstre. Hun holder Nike - som bekranser kongens navn - i sin høyre hådnd. Skjold og spyd i venstre hånd. Tekst til høyre: BASIL EWS. Tekst til venstre: APIAPAQOY. In exergue: EVSEBOY (?). Under denne ærestittelen stådr dateringen: GL (33). Mynten ble følgelig preget i Ariarathes' 33 år som regent i 187 BC. Monogrammer sees ytterst i høyre og venstre felt, samt under Nike i midtfeltet.

Simonetta 29. von Aulock 6271. Ex. Lakeview collection.

Ariarathes IV var sønn av Ariarathes III. Han var gift med Antiochis, datter av seleukidekongen Antiochos III den Store. Etter svigerfarens nederlag i slaget ved Magnesia i 190 BC, allierte Ariarathes seg med Roma og Pergamon.Ariarathes V Eusebes Philopator, 163-130 BC. AR Drachme.
Vekt: 4.15 gram. Diameter: 18 mm.

Advers: Kongens hode med diadem mot høyre
Revers: Athene Nicephorus mot venstre. I sin utstrakte høyre hådnd holder hun Nike som bekranser kongens navn. I venstre hådnd holder hun spyd og skjold - skjoldet er prydet med et gorgonhode.
Tekst høyre: BASILE WS. Tekst venstre: APIAPA QOY.
Tekst under: EYSEBOYS.
Monogrammer i høyre og venstre felt. In exergue:
Datering: GL = regnalt år 33 = 130 BC, dvs.preget i hans aller siste regjeringsådr.
SNG von Aulock 6269; SNG Cop. Suppl. 697-703; Sear 7286

Ariarathes V var sønn av Ariarathes IV og Antiochis - datter av selukidekongen Antiochos III den Store. Hele sitt liv ivret han for hellenismen, og regnes av mange som den største av de cappadokiske kongene. I 158 BC måtte han en stund overgi tronen til tronrøveren Orophernes. Han mistet livet som romersk alliert i kampen mot tronpretendenten i Pergamon - Aristonikos.Ariarathes VI Epiphanes Philopator, 130-116 BC. AR Drachme.
Vekt: 3.97 gram. Diameter: 18 mm.

Advers: Kong Ariarathes VI med diadem mot høyre.
Revers: Skytsgudinnen Athene mot venstre. Hun holder en statuett av Nike i sin utstrakte høyre hånd. Nike bekranser kongens navn. Athene bærer skjold og spyd i sin venstre hånd. Tekst venstre: APIAPAQOY (= Ariarathes). Tekst høyre: BASILE WS (= konge). Tekst in exergue: EPIFANOY S (= Epiphanes). I venstre felt regnal datering E (= 5 = 125 BC).
Sear 7289 var.

Ariarathes VI var bare unggutten da faren Ariarathes V døde, og det var derfor moren - dronning Nysa - som regjerte den første tiden. Senere giftet Ariarathes seg med Laodike, datter av Mithradates V av Pontos, som han fikk to sønner med. Han ble myrdet i 116 BC av en cappadokisk adelsmann.Ariarathes IX Eusebes Philopator. 101 (99) – 87 BC. AR Drachme.
Vekt: 3.97 gram. Diameter: 22 mm.

Advers: Hode av Ariarathes IX med diadem mot høyre. Symbol eller monogram i venstre felt
Revers: Skytsgudinnen Athene står mot venstre med skjebnegudinnen Nike i sin utstrakte høyre hånd. Spyd og skjold på hennes venstre side. Monogram i feltet under Nike. Tekst til høyre: BASIL EWS. Tekst til venstre: APIAPAQOY. In exergue: EVSEBOYS, og datering: IG (=13). Mynten er altså preget mot slutten av Ariarathes regjering - år 88 BC.
Sear 7299; SNG Cop. 144.

Ariarathes IX var bare 8 år gammel da han ble plassert på Cappadocias trone av faren Mithradates VI av Pontos. Han ble avsatt av romerne etter at de hadde beseiret faren i et slag, og døde i 87 BC. Portrettlikheten med faren er slående.Ariobarzanes I Philoromaios, 95-63 BC. AR Drachme.
Vekt: 4.2 gram. Diameter: 16 mm.

Advers: Portrettbyste av en middelaldrende og barhodet Ariobarzanes mot høyre.
Revers: Skytsgudinnen Athene i sin korinthiske hjelm med fjærbusk mot høyre. I sin høyre hånd holder hun en miniatyr av Nike som kroner kongens navn. På venstre side skjold og spyd. Tekst til høyre: BA SILEWS . Tekst til venstre: APIOBAPZANOY. In exergue: FI LOPWMAIOY. Datering ikke synlig på denne mynten.
Sear nr. 7301 var.

Med Ariarathes IX's død i 87 BC døde kongeætten ut. Cappadokierne måtte velge seg en ny konge. Valget falt på en godt voksen aristokrat ved navn Ariobarzanes. Under hans regjering var landet utsatt for mange angrep fra den ærgjerrige kongen av Armenia - Tigranes. Ariobarzanes måtte flykte fra landet flere ganger, men hver gang fikk han hjelp av sine romerske venner til å gjenerobre tronen - derav ærestittelen Philoromaios - romervennen. I 63 BC abdiserte han i favør av sin sønnAriobarzanes I Philoromaios, 95-63 BC. AR Drachme.
Vekt: 4.21 gram. Diameter: 18 mm.

Advers: Kongens hode med diadem mot høyre. Ariobarzanes er her tydelig blitt eldre enn på mynten over.
Revers: Skytsgudinnen Athene mot venstre. Hun holder Nike i sin utstrakte høyre hånd. Nike bekranser kongens navn. I venstre hånd spyd og skjold. Monogram i nedre venstre felt.
Tekst høyre: BASILE WS. Tekst venstre: APIOBAPZANOY.
Tekst under: QILOP WMAIOY. In exergue: regnal datering = L = 30 = 65 BC.
Sear GCV 7302Ariobarzanes III Eusebes Philoromaios, 52-42 BC. AR Drachme.
Vekt: 3.10 gram. Diameter: 15 mm

Advers: Kongens hode med diadem og skjegg mot høyre
Revers: Skytsgudinnen Athene mot venstre. Hun bekranses av skjebnegudinnen Nike, som hun holder i sin høyre hånd. I venstre hånd spyd og skjold. Stjerne og halvmåne i venstre felt. I høyre felt monogram.
Tekst over: BASILEW S. Tekst høyre: APIOBAPZANOY.
Tekst venstre: EYSEBOYS. Tekst under: KAI QILOP WMAIOY.
In exergue: datering IA = regnalt år 11 = 42 BC.
BMC 20, 42, 3; Sear 7304

Til tross for sitt tilnavn - romervennen - greide Ariobarzanes å involvere seg i den romerske borgerkrigen. Etter mordet på Cæsar, nektet han å gi sin støtte til en av morderne - Cassius, og dermed var hans skjebne beseglet. Han ble myrdet i 42 BC.