Baktria - innledning.

Baktria var det gamle greske navnet på landet som i øst grenset til fjellkjeden Hindu Kush og Oxus-elven (Amu Darya). Øst for Hindu Kush - i det indiske subkontinent - var landet kjent som Gandhara. Hovedstaden var Bactra (dagens Balkh i Nord-Afganistan). Det er usikkert om Baktria var en del av det Mediske riket, men landet ble iallfall erobret av Kyros, og ble et satrapi under det Persiske riket. Da Alexander den Store hadde beseiret perserkongen Dareios III, gjorde Bessus seg til satrap av Baktria. Det var Bessus som til slutt drepte den flyktende Dareios III. Da Alexander omsider nådde fram til Baktria med sine troppestyrker, hadde han ingen problemer med å underlegge seg landet, men møtte større motstand lengre nordøst i Sogdiana. Slik ble Baktria en del av det Makedoniske imperium - og senere en del av Seleukide-riket. Seleukos I og sønnen Antiochos I grunnla mange greske byer i denne østligste av alle provinser.


I 255 BC greide satrapen av Baktria - Diodotus - å løsrive seg fra Seleukide-kongenes overherredømme. Han ble grunnleggeren av det Gresk-Baktriske kongedømme. Kongene her greide lenge å slå tilbake alle gjenerobringsforsøk fra Seleukidene. Kong Euthydemus I (230-200 BC) og hans sønn Demetrios I (200-190 BC) greide endog å utvide riket østover helt til Induselven. Dette store riket gikk imidlertid fort i oppløsning på grunn av interne stridigheter. En av Demetrios' generaler - Eucratides - utropte seg til konge over Baktria, men stadig nye tronpretendenter meldte seg på. Mange av disse baktriske kongene kjenner vi bare fra myntene de lot prege. Kongene som fulgte etter Eucratides gikk bort fra den attiske vektstandard på myntene, og innførte sin egen vektstandard. Myntene som ble preget i India ble utstyrt med tekst på Brahmi på reversen, mens mynter preget i Afganistan og Punjab fikk tekst på Karoshti på reversen. Advers-tekstene var fortsatt på gresk. Etter hvert skrumpet det Gresk-Baktriske riket inn. Skytherne og Kushanene presset stadig på fra øst, og ved slutten av det 1. århundre AD var grekernes grep om landet definitivt over.


Sophytes, ca. 325-294 BC. AR Didrachme.
Vekt: 6.75 gram. Diameter: 18 mm.

Advers: Skytsgudinnen Athene med fjærprydet hjelm, dekorert med olivenblad, mot høyre. Monogram i nedre venstre felt.
Revers: Ugle stående mot høyre. AQE (= Athen) i høyre felt. Plog i øvre venstre felt.
Bopearachichi, Sophytes, type 1a; SNG ANS 6 var.; Sear 6218 var.

Sophytes var trolig en gresk prins som overtok styret i Baktria i kjølvannet av Alexander den Store. Noen mener endog at han kunne være en ektefødt sønn av Alexander og en datter av prins Subhuti, som var en av de ti disiplene til Buddha Shakyyamuni. Riket hans omfattet trolig også en del av Punjab i dagens Pakistan. I 294 BC ble han iallfall beseiret av Chandragupta av det Mauryanske riket i India. Myntene han lot prege var ofte kopier av de athenske "uglemyntene" (som mynten over), men på de såkalte "hanemyntene" lot han også prege sitt eget navn.Euthydemos I, 230-190 BC. AR Tetradrachme.
Vekt: 16.5 gram. Diameter: 29 mm.

Advers: Hode av en aldrende Euthydemos med diadem mot høyre. Portrettet er omkranset av en perlebord.
Revers: Naken Herakles sittende på en stein. Han holder sin klubbe i høyre hånd, mens venstre hånd hviler mot steinen. Tekst: BASILEW S EYQYL EMOY
(kongens tittel og navn). Monogram: K i nederste høyre felt.
Sear nr. 7516

Euthydemos tiltvang seg den baktrisk-sogdianske tronen, og avsatte sin forgjenger Diodotos II i 230 BC. Under et slag mot Seleukide-kongen Antiochos III, tapte Euthydemos, men greide likevel å holde stand i sin residens i Balkh under to års beleiring. Antiochos var etter dette nødt til å innrømme den baktriske kongen en viss selvstendighet. Under Euthydemos' tid på tronen greide den nordlige provinsen Sogdiana å løsrive seg.Demetrios I, ca. 205-171 BC. AR Tetradrachme.
Vekt: 16.28 gram. Diameter: 33 mm.

Advers: Drapert portrettbyste av Demetrios med diadem og elefantskalp mot høyre.
Revers: Ung, naken Herakles i helfigur forfra. Han kroner seg selv med høyre hånd, mens han i sin venstre holder sine attributter - løveskinnsfell og klubbe. Tekst i høyre og venstre felt: BASIL EWS D HMHTPIOY. Monogram i nedre venstre felt.
Bopearachchi Série 1F; SNG ANS 190; Sear 7526 var.

Demetrios ble gjort til medregent av sin far Eutydemos I ca. 205 BC, og overtok selv styret ca. 15 år senere. Under hans regjering ble riket utvidet sørover, og omfattet til slutt hele Kabul-dalen og landet bortenfor. Etter denne bragden fikk han tittelen "Indernes konge". Han ble drept under et internt opprør, satt i scene av tronpretendenten Eukratides.Antimachos I Theos, ca. 185-170 BC. AR Tetradrachme.
Vekt: 16.2 gram. Diameter: 34 mm.

Advers: Drapert portrettbyste av Antimachos med diadem og det tradisjonelle makedonske hodeplagget kausia. Motivet er omsluttet av perlebord.
Revers: Havguden Poseidon med palmegren og trident. Kongens monogram nederst til høyre. Tekst til høyre: BASILE WS Q EOY. Tekst til venstre: ANTIMAXOY.
Sear 7542; Mitchiner 124b.

Antimachos var trolig en sønn av Euthydemos I, og bror av Demetrios. Han overtok styret etter nevøen Euthydemos II. Han utnevnte to andre av sine nevøer - Agathokles og Pantaleon - til medregenter. Alle tre forsøkte å forsvare sine posisjoner under opprøret til Eukratides I, men måtte til slutt gi tapt. Mynten over er blant de mest ettertraktede blant myntsamlere, spesielt varianten der Antimachos smiler.Antimachos, 171-160 BC. AR Drachme. Preget i Pushkalavati.
Vekt: 2.31 gram. Diameter: 18 mm.

Advers: Armert rytter på steilende hest mot høyre. Omskrift på kharoshti: Maharajasa Jayadhrasa Antimakasa.
Revers: Nike gående mot venstre, holder palmegren og seierskrans. Monogram i nedre venstre felt. Omskrift på gresk: NIKHFOPOY ANTIMAXOY BA SILEW S.
MACW 1673; Mitchiner 135b; Sear 7546Eukratides I, 171-145 BC. AR Tetradrachme.
Vekt: 16.98 gram. Diameter: 34 mm.

Advers: Drapert portrettbyste av Eukratides mot høyre. Han bærer diadem og fjærprydet hjelm, dekorert med oksehorn og okseører.
Motivet omkranset av "fillet" bord.
Revers: Dioskurene på steilende hester mot høyre. De holder spyd og palmegrener. Monogram i høyre felt. Tekst: BASILEW S MEGAL OY EYKPATIDOY.
Bopearachchi Serie 6Z; SNG ANS 473; MIG 1771; Sear 7570Eucratides I, 171-135 BC. AR Drachme.
Vekt: 3.70 gram. Diameter: 22 mm.

Advers: Portrettbyste av Eucratides I med krenelert hjelm mot høyre. Motivet omsluttet av bord.
Revers: Dioskurene Castor og Pollux på steilende hester med spyd (lanser?) mot høyre. Omskrift over: BASIL EWS / MEGAL OY. Tekst in exergue: EYKPATILOY
(= kongens navn). Monogram under hestenes framben.
SNG ANS 476-478, Mitchiner MIG vol 1, Type 178 (?).

Eucratides I er blant de mest sagnomsuste og omtalte av de Gresk-Baktriske monarkene. Han kom til makten etter et opprør mot Demetrios og Euthydemos II. Han ryddet alle opponenter av veien i løpet av 160-årene BC. Under hans styre sto Baktria på høyden av sin makt. Eucratides utnevnte flere vise-konger i provinsene med lokal styringsrett, som alle lot prege mynter i sitt eget navn. Den mest kjente av disse var Menander. Eucratides ble til slutt myrdet av sin egen sønn Heliokles.Apollodotos I, 160-150 BC. AE 14 x 12 mm. Vekt: 1.3 gram.

Advers: Elefant mot høyre. Tekst over: APO LLOLOTOY. Tekst venstre: BASILE WS. Tekst høyre: S WTHPOS (Sotiros=Soter=Frelseren).
In exergue: monogram.
Revers: Vannbøffel mot høyre. Tekst på karoshti.
Ikke beskrevet i Sear.Menander Soter, 160-145 BC. AR Drachme.
Vekt: 2.5 gram. Diameter: 18mm.

Advers: Drapert portrettbyste av Menander med diadem mot høyre. Omskrift: BASILEW S / SW THPOS / MENANLPOY.
Revers: Skytsgudinnen Athene går mot venstre. Holder skjold i venstre hånd, tordenkile i venstre. Omskrift på karoshti. Monogram i venstre felt.
Sear nr. 7600

Menander er kanskje den mest kjente av de Indo-greske kongene. Han ble utnevnt av Eucratides - sammen med Apollodotos og Zoilos - til regent over områdene sør for Hindu Kush fjellene. Han konverterte til Budhismen, der han er kjent under navnet Milinda, som en mektig og rettferdig regent. Den greske historikeren Strabo skriver at han erobret større områder av India enn selveste Alexander den Store.Zoilos I, 150-145 BC. AR Drachme.
Vekt: 1.5 gram. Diameter: 16 mm.

Advers: Drapert portrettbyste av Zoilos med diadem mot høyre. Omskrift: BASILEW S / LIKAIOY / XWI LOY.
Revers: Naken Herakles holder krans i høyre hånd - klubbe og løvefell i venstre. Omskrift på karoshti. Monogram i venstre felt.
Sear nr. 7619

Etter Menanders og Apollodotos I's død ble Zoilos utnevnt til medregent sammen med Agathokleia og Strato over de sørlige provinsene. Motivene på myntreversene representerer en tilbakevending til eldre gresk ikonografi, der Herakles ofte går igjen i forskjellige framtoninger.Antialkidas, 115-95 BC. AE 19 x 15 mm. Vekt: 8.5 gram.

Advers: Byste av Zevs mot høyre, med tordenkile over venstre skulder. Tekst venstre: BASILE WS. Tekst over: NIKH FOPOY. Tekst høyre: ANTIALKID OY.
Revers: Dioskurenes hodeplagg (pileii) med to palmegrener i midten. Omskrift på karosthi. In exergue: Monogram: ? / S.
Sear nr. 7633

Antialkidas var en kollega av Lysias, og hadde trolig ansvaret for de sørlige provinsene i Baktria. Han kan muligens være en sønn av kong Antimachos.AR Drachme. Antialkidas, ca. 115-95 BC.
Vekt: 2.46 gram. Diameter: 17 mm.

Advers: Drapert portrettbyste av Antialkidas med diadem og kausia mot høyre. Omskift på gresk: BASILEW S NIKHFOPOY ANTIA LKIDOY.
Revers: Zevs på trone mot venstre. Han holder en miniatyr av Nike i sin utstrakte høyre hånd. Septer hviler over venstre skulder. Til venstre en elefant mot høyre (integrert i Zevs, med snabel over Zevs kne og øret en del av klesdrakten). Omskrift på karoshti. Monogram i høyre felt.
Bopearachchi Série 13 A; SNG ANS 1085-93; Sear 7631 var.Hermaios, 40-1 BC. AR Drachme.
Vekt: 1.8 gram. Diameter: 16 mm.

Advers: Drapert portrettbyste av Hermaios med diadem mot høyre. Omskrift: BASILEW S / SW THPOS / EPMAYOI.
Revers: Zevs på trone mot venstre. Holder høyre arm utstrakt, septer i venstre. Tekst på karoshti. Monogram i høyre felt. Sear nr. 7740

Hermaios skulle bli den siste kongen av det Indo-greske riket. Hermaios satt lenge ved makten i Baktria. Han førte en aggressiv utenrikspolitikk, og maktet å gjenerobre noen tidligere tapte landområder. Overmakten ble til slutt for stor, og Hermaios måtte gi tapt overfor den sterke regenten i Kushan - Kujula Kadphises.