Spania & Gallia

Massalia

Ved elven Rôc;nes utløp grunnla grekere fra Phokaia i Ionia en handelskoloni ca. 600 BC. Den fikk navnet Massalia (dagens Marseille). Den ble et svært sentralt merkantilt og kulturelt knutepunkt, både i forhold til de keltiske stammene i innlandet, og i forhold til kelt-ibererne i Spania.


Bystaten hadde en utmerket naturlig havn, som beskyttet en stor flåtestyrke. Fønikerne lot Massalia i fred, men ca. 400 BC ble det inngått en allianse med republikken Roma. Et par århundrer senere følte innbyggerne i Massalia seg stadig mer truet av de keltiske stammene i nord. Dette ble et velkomment påskudd for romerne til å ta affære, og få kontroll over Gallia, et prosjekt som ble fullendt med Cæsars brutale folkemord på Gallias keltiske urbefolkning.

Massalia, ca. 4.årh. BC. AR Obol.
Vekt: 0.64 gram. Diameter: 10 mm.


Advers: Hode av guden Apollo mot venstre.
Revers: Hjul med fire eiker. Bokstavene M A (= Massalia) i nedre høyre og venstre felt.
Depeyrot, Marseille 58; SNG Copenhagen 723-7.

Massalia, ca. 150-130 BC. AR Pentobol.
Vekt: 2.65 gram. Diameter: 18 mm.


Advers: Drapert portrettbyste av jaktens gudinne Artemis mot høyre. Håret er overdådig dandert og festet med tiara eller diadem. På ryggen bæ,rer hun bue og pilkogger. I høyre felt bokstavene XH.
Revers: Løve i angrepsposisjon mot høyre. Tekst over: MAS SA (= Massalia). I høyre felt (som på adversen) bokstavene XH. In exergue: LIHTWN.
Depeyrot, Marseille 38/9; SNG Delepierre 80