Tyre
Tyre var en av de viktigste havnebyene langs Fønikia-kysten, og var trolig den av bystatene som først begynte å prege mynt. Innbyggerne i Tyre gjorde aktiv motstand da Alexander den Stores troppestyrker ankom i 332 BC, men måtte til slutt gi opp etter en langvarig beleiring. Bystaten beholdt sin ledende posisjon gjennom hele den hellenistiske perioden og romerstyret.
Tyre, 332-275 BC. AR Stater.
Vekt: 8.25 grams. Diameter: 21 mm.

Advers: Melqart ridende på en hippocampus mot høyre. Han holder tømmene i høyre hånd og en bue i venstre. To bølger og delfin under.
Revers: Ugle stående mot høyre. Holder en håndtreske og en hyrdestav under vingen. Fønikiske tall og bokstaver i øvre høyre felt.
BMC 35; Sear 5914v

Tyre, 100 - 19 BC. AR Tetradrachme (Dishekel).
Vekt: 14.2 gram. Diameter: 30 mm.

Advers: Hode av guden Melquart med laurbærkrans mot høyre. Han har en løvefell knyttet rundt halsen (ikke synlig på denne mynten), og en hårlokk som krøller seg nedover kinnet. Melquart, sønn av El, var for fønikerne universets hersker. Han blir også ofte identifisert med Baal, eller (som her) med grekernes Herakles. Han var bystaten Tyre's store beskytter.
Revers: Ørn stående mot venstre, med høyre fot plassert på skipsstavn, og med en palmegren under høyre vinge. I venstre felt en Herakles-klubbe og dateringen SL (= 230 ?). I høyre felt et monogram. Omskrift: TYPOY IEPAS KAI ASYLOY (= Det hellige og ukrenkelige Tyre.)

Hendin 917; Sear: 5918 var.

Denne mynten er svært ettertraktet blant samlere, da den er den mest sannsynlige kandidaten til "Judas sølvpenger", som det refereres til i Bibelen:

Da gikk en av de tolv, som het Judas Iskariot, til yppersteprestene og sa: Hva vil dere gi meg, så skal jeg gi ham i deres vold? De ga ham da 30 sølvpenninger. (Matteus 26, 14-15)
Da nå Judas, som forrådet ham, så at han var blitt domfelt, angret han det, og han kom tilbake til yppersteprestene og de eldste med de 30 sølvpenninger og sa: Jeg har syndet da jeg forrådet uskyldig blod. Men de sa: Hva kommer det oss ved? Se du dertil! Da kastet han sølvpengene inn i templet, og gikk bort og hengte seg. (Matteus 27, 3-6)

Drachmene eller sheklene fra Tyre var den eneste type valuta som ble akseptert av yppersteprestene i templet i Jerusalem. Jødenes årlige tempelskatt utgjorde ½ shekel pr. mannshode. En tyrensk dishekel eller tetradrachme ville altså være nok til å betale skatt for 4 år. En bygningsarbeider hadde den gang en dagslønn på ca. ½ shekel eller 1 drachme. For 1 drachme kunne han få kjøpt 5 liter vin, mens han måtte gi 10 drachmer for en geit. Mange skattebetalere måtte veksle før de kunne betale sin årlige tempelskatt, derfor satt det mange pengevekslere utenfor templet og reklamerte for sine lave vekslingsgebyrer. Dette irriterte Jesus i den grad at han gikk amok og veltet overende pengevekslernes bord (Matteus 21, 12-13). Denne mynttypen fra Tyre - Melquart og ørnen - ble preget over et svært langt tidsrom, fra 126 BC til AD 57. Primitive kopier av denne mynt-typen ble også preget i Jerusalem.