Sidon
Sidon regnes som den eldste av bystatene langs Fønikia-kysten, og arkeologene har funnet rester av bosettinger her fra ca. 4000 BC. De andre byene ble i sin tid alle kolonisert fra denne moderbyen. Sidon lå ca. 30 km. nord for Tyre, og var hovedkvarteret for den fønikiske sjøflåten. Sidon var også det kommersielle sentrum for purpur-produksjonen og glass-industrien. Glassblåser-teknikken ble oppfunnet her ca. 100 BC.
Sidons hegemoni varte til 1252 BC, da byen ble lagt i grus av filisterne (palestinerne), som bygget opp en ny by på ruinene av den gamle. Under okkupasjonen av assyrene, og senere babylonierne, måtte kongene av Sidon betale tributter til disse, men beholdt langt på vei sin uavhengige status. Fra 538 - 351 BC måtte herskerne i Sidon bøye seg for den persiske overhøyheten. Under opprøret mot perserveldet i 351 BC omkom ca. 40 000 sidoniere. Senere ble Sidon gradvis mer hellenisert, og hadde til og med sin egen filosofi-skole, der filosofen Zeno var den mest profilerte vismannen. Under romerveldet skiftet byen navn til Nauarchis, og senere til Colonia Augusta.
Sidon. Kong Baalshallim II, 386-372 BC. AR Tetrashekel.
Vekt: 27.50 gram. Diameter: 31 mm.

Advers: Krigsgalei på bølger mot venstre. Fønikisk bokstav B over galeien.
Revers: Perserkongen i vogn mot venstre. Han bærer langt skjegg og bashlik, og hever høyre hånd i hilsen. Kusken holder hestens tømmer og lener seg framover. Kongen av Sidon - iført egyptisk kledning og hodeplagg - går etter vognen. Han holder et kultisk septer.
Sear nr. 5934; Betlyon 18; BMC Phoenicia pg. 143, 17.

Sidon, 370-358 BC. AR 1/8 shekel.
Vekt: 0.7 gram. Diameter: 10 mm.

Advers: Krigsgalei på kurs mot høyre. To zig-zag bølger under. I venstre felt over sees en fønikisk datering (II = regnalt år 2).
Revers: Skjeggprydet guddom i ferd med å slå i hjel en oppreist løve. Mellom løven og guden sees fønikiske bokstaver (OO). Motivet i kvadratisk nedsenkning.
BMC 26, 151, 67; Sear 5943

Sidon. Straton I, ca. 370-358 BC. AE 15. Vekt: 6.68 gram.
Diameter: 15 mm. Tykkelse: 5.3 mm.

Advers: Krigsgalei stevner mot venstre over to bølgelinjer.
Revers: Perserkongen står oppreist i sin vogn trukket av hester mot venstre.
Kop 202; Lindgren III, 1415

Sidon. 98-11 BC. AE 21.
Vekt: 6.33 gram. Diameter: 21 mm.

Advers: Portrett av gudinnen Tyche med tårnkrone og slør mot høyre.
Revers: Krigsgalei stevner mot venstre. Gudinnen Astarte står om bord mot venstre, holder standard og rorpinne. Tekst under: SI?ONION.
BMC 164, 136

Sidon. 109-44 BC. AE 24.
Vekt: 6.87 gram. Diameter: 24 mm.

Advers: Portrett av gudinnen Tyche med tårnkrone og slør mot høyre.
Revers: Krigsgalei stevner mot venstre. Tekst over: SID WNIWN. Tekst på fønikisk under ("tilhørende byen Sidons innbyggere").
BMC 161, 119

Sidon. 174-150 BC. AE 22.
Vekt: 6.65 gram. Diameter: 22 mm.

Advers: Portrettbyste av gudinnen Artemis (?) med tiara (?) og slør mot høyre.
Revers: Pukkelokse springer mot venstre. Tekst på fønikisk over ("tilhørende byen Sidons innbyggere"). Tekst under: SID W.