Karthago
Karthago (Kart Hadash = den nye byen) ved Afrikas nordkyst (Zeugitana), ble grunnlagt som handelskoloni av fønikere fra Tyros i 814 BC, og skulle etter hvert utvikle seg til å bli en av de ledende bystatene ved Middelhavet. Med Karthago som base utvidet etter hvert fønikerne sitt kolonivelde i det vestlige og nordlige Middelhavet. Det ble grunnlagt nye handelskolonier på Malta, Sardinia, Sicilia og Spania (Gades, el. Cadiz ble trolig grunnlagt allerede på 1000-tallet). På Sicilia hadde allerede grekerne fått fotfeste, slik at det på 500-tallet BC oppsto konflikter mellom disse to dominerende sjømaktene. Det endte med at de delte øya mellom seg, karthagerne i vest, grekerne i øst. Forskere har beregnet at Karthago i det 2.århundre BC hadde en befolkning på 700 000 mennesker. I 264 BC bryter det ut konflikt mellom det voksende Romerriket og Karthago - den første puniske krig (romerne kalte karthagerne for punere). Etter den tredje og siste puniske krig ble Karthago til slutt tilintetgjort av romerne.
Myntene fra Karthago bærer ofte portrett av den lokale gudinnen Tanit (fønikernes versjon av grekernes Artemis) på adversen, mens reversmotivet oftest er hester, løver eller palmetrær. Mynter preget på Sicilia går under betegnelsen Siculo-puniske, mens mynter preget på Sardinia går under betegnelsen Sardo-puniske.
Karthago, ca. 270-230 BC. BI 1 ½ Shekel.
Vekt: 8.88 gram. Diameter: 25 mm.

Advers: Hode av skytsgudinnen Tanit mot venstre. Hun bærer et 3-delt øreanheng, og håret er pyntet med kornaks.
Revers: Hest stående mot venstre, med hodet dreid mot venstre. Høyre framben løftet. Motivet er omsluttet av perlebord.
SNG Copenhagen 390; Sear 6497

Karthago, 3-4 århundre BC. AE 16.
Vekt: 2.47 gram. Diameter: 16 mm.

Advers: Hode av gudinnen Tanit med kornaks i håret mot venstre.
Revers: Hest stående mot høyre med palme i bakgrunnen. Tre pellets i høyre felt.
SNG Cop 117. Ex. Turner Collection.

Karthago, Sardo-punisk, 264-241 BC. AE 19.
Vekt: 4.8 gram. Diameter: 19 mm.

Advers: Hode av gudinnen Tanit mot venstre, med kornaks i håret, og med anheng i øret og rundt halsen. Motivet omsluttet av perlebord.
Revers: Hestehode mot høyre. Pellet i høyre felt. Motivet omsluttet av perlebord.
Sear 6524

Karthago, ca. 216 BC. Sardo-punisk. AE 19.
Vekt: 5.32 gram. Diameter: 19 mm.

Advers: Skytsgudinnen Tanit med løvkrans mot venstre. Symbol i nedre venstre og høyre felt. Motivet omsluttet av ubrutt sirkel.
Revers: Okse stående mot høyre. Stjernesymbol over. I nedre høyre felt den puniske bokstaven T. Mynten er preget på Sardinia.
SNG Copenhagen 387. Ex. Tony Hardy Collection.