Innledning
Philisto-Arabiske mynter
Det hasmoneiske dynasti
Det herodianske dynasti
Romerske procuratorer
1. jødiske krig
2. jødiske krig (Bar Kochba)
135 - 37 BC
40 BC - AD 95
AD 6 - AD 62
AD 66 - AD 70
AD 133 - AD 135